Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

Nasze wartości

United by Values (Zjednoczeni przez wartości) to źródło wiedzy dla nas wszystkich. To nasz globalny Kodeks postępowania, który dotyczy wszystkich dyrektorów, kierowników i pracowników, jak również przedstawicieli firmy UTC oraz naszych podmiotów zależnych i podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Jako narzędzie i przewodnik pomagający w osiąganiu celów we właściwy sposób, Kodeks ten:

  • łączy wszystkie nasze podstawowe wartości, przypominając, że podejmowanie codziennych decyzji staje się łatwiejsze, gdy przestrzegamy naszych wartości – zaufania, uczciwości, doskonałości, innowacyjności i szacunku;
  • dotyczy kluczowych zasad, wymogów i obowiązków, których musimy przestrzegać;
  • wyjaśnia, jak należy szukać pomocy, gdy mamy wątpliwości lub musimy podjąć trudną decyzję;
  • wymaga, abyśmy postępowali uczciwie i unikali wszelkich form uników lub oszustw;
  • jest fundamentem programu firmy UTC dotyczącego zgodności i etyki

Kodeks etyczny

 

Wykorzystując te wartości przy podejmowaniu każdej decyzji i każdego działania:

  • rozwijamy kulturę, która wspiera współpracę i zrównoważony rozwój oraz pomaga zapobiegać krytycznym błędom;
  • staramy się być jak najlepsi, zawsze dążąc do sukcesu, nie rezygnując przy tym z naszych wartości;
  • chronimy naszą ciężko wypracowaną reputację poprzez prowadzenie działalności w sposób etyczny i prawnie odpowiedzialny, niezależnie od miejsca jej prowadzenia;
  • wzmacniamy nasze relacje z partnerami biznesowymi oraz innymi interesariuszami, które są oparte na zaletach naszych produktów i usług;
  • rozwijamy naszą zdolność do przyciągania i zatrzymywania pracowników, którzy podzielają nasze wysokie standardy w zakresie poglądu, że firmy odnoszą sukces najczęściej dzięki właściwemu postępowaniu (a nie pomimo niego).

Kodeks etyczny