ACE

ACE

Lean Management

Lean Management

  Lean Management to koncepcja działania, której celem jest dostarczanie do klientów produktów/usług takich, jakich oczekują idealnie na czas. Do czego prowadzi Lean Management:

 • niższe koszty produkcji
 • większa wydajność zespołu
 • wysoka jakość produktu
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • poprawa wyników finansowych
 • prosty system zarządzania produkcją.

W UTC Lean Management opiera się na systemie operacyjnym ACE. 

ACE™- Achieving Competitive Excellence - Osiąganie Konkurencyjnej Doskonałości


NARZĘDZIA ACE™
    Na System operacyjny ACE składają się trzy podstawowe elementy: kultura, kompetencje, narzędzia. System operacyjny ACE to sposób, w jaki wszyscy pracownicy UTC wykonują codziennie swoje obowiązki, korzystając z prostych narzędzi w celu podniesienia i maksymalizacji jakości oraz przepływu wartości dla klienta.

  System ACE zawiera 14 głównych narzędzi ułożonych według określonych kryteriów w protokół certyfikacji. Narzędzia te są zintegrowane, nowatorskie, efektywne i mogą ulegać ewolucji w zależności od konkretnych zastosowań.

Doskonalenie Procesów i Eliminacja Strat (marnotrawstwa)  
 • 5S (wizualne miejsce pracy)+BHP
 • Value Stream Map (VSM)
 • Certyfikacja i Kontrola Procesu
 • Praca Standardowa
 • Przygotowanie Procesu Produkcyjnego (3P)
 • Kompleksowa Obsługa Maszyn (TPM)
 • Redukcja Set-up
 Doskonalenie Procesów i Eliminacja Strat
Rozwiązywanie Problemów (Proces DIVE)  
 • Analiza Zwrotna Rynku (MFA)
 • QCPC (Quality Clinic Process Charts)
 • Nieustanna Analiza Przyczyn Źródłowych (RRCA)
 • Mistake Proofing
Rozwiązywanie Problemów
Podejmowanie Decyzji  
 • Proces Paszportowy
Podejmowanie Decyzji

 

W praktyce po wdrożeniu narzędzi ACE w przypadku warsztatów na jednej z linii produkcyjnych operatorzy podkreślali, że na stanowisku nie ma zbędnych narzędzi, nie trzeba chodzić po narzędzia, nie ma też możliwości błędu, pomylenia części. Poza tymi usprawnieniami została poprawiona także wizualizacja linii i 6S. Linia została lepiej zorganizowana, co prawda obszar wydziału został zmniejszony, ale przestrzeń ta została lepiej wykorzystana. Dodatkowo trwa proces wymiany wózków na spełniające wymogi ergonomii z możliwością wysuwania szuflad. Planowane jest również zastąpienie suwnic manipulatorami, które mają ułatwić i przyspieszyć pracę.

Potwierdzeniem faktu, że wdrożone rozwiązania można uznać za najlepsze w swojej klasie, jest fakt, że po wizycie benchmarkingowej japońska firma poprosiła o umożliwienie skorzystania z pomysłu na ustawienie linii. Tym bardziej może napawać to dumą, jako że koncepcje ACE oraz lean, mają swoje źródło właśnie w Japonii, początek całej koncepcji miał miejsce w japońskiej firmie Toyota…