Dla społeczności lokalnej

Dla społeczności lokalnej

Pragniemy być dobrym obywatelem miasta i województwa

 

Pratt & Whitney Rzeszów jest największą firmą przemysłową w Rzeszowie i w regionie. Jest nie tylko wizytówką Podkarpacia, ale przede wszystkim jednym z filarów gospodarczych województwa.

Czujemy się odpowiedzialni za otoczenie niezwiązane bezpośrednio z firmą. Tę jedną z podstawowych swoich misji realizujemy w kilku szczególnie ważnych dziedzinach.

Tak jak przez ostatnie kilka dekad Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" S.A. tworzyła nowy Rzeszów budując nowe osiedla, szkoły, przedszkola, filharmonię, dom kultury, stadion, tak obecnie – tylko na innych zasadach, zgodnych z wymaganiami i duchem czasu – jako Pratt & Whitney Rzeszów - również realizuje misję dobrego obywatela.

Polityką firmy jest nie tylko dawać zatrudnienie i możliwość rozwoju pracowników. Współpraca z instytucjami i urzędami oraz uczelniami i instytutami naukowymi, staże studenckie, dzielenie się posiadaną wiedzą i umiejętnościami z innymi firmami i podmiotami, to niemal stała już praktyka.