Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

 

Sprzedaż używanych maszyn i urządzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

LISTA MASZYN DO SPRZEDAŻY W  DRODZE PRZETARGU W PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. 

WAŻNE:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży określonych pozycji lub całego procesu sprzedaży na każdym etapie konkursu bez podawania przyczyn.

Decydującym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. W przypadku otrzymania ofert zawierających jednakową cenę zakupu – będzie wymagana oferta uzupełniająca.

Załadunek po stronie sprzedającego, transport , koszty oraz materiały  przygotowania do transportu  po stronie kupującego.

Osoba kontaktowa (kontakt w dni robocze w godz. 7-13)  Aleksander Sowa tel. 606 605 187

Oferty wysyłać na adres: aleksander.sowa@prattwhitney.com

Złożone oferty muszą zawierać:

-  dane oferenta (imię, nazwisko, adres, dane Firmy - NIP, Regon, dane kontaktowe - nr tel., e-mail),

-  oświadczenie oferenta:  „Zapoznałem się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem przedmiotu konkursu i nie wnoszę w związku z tym żadnych zastrzeżeń.

Termin składania ofert:  do 31.08.2022

Terminy i godziny oględzin przedmiotu sprzedaży: 01.07.2022 - 29.08.2022 po wcześniejszym ustaleniu i do potwierdzenia z Aleksander Sowa tel.       606 605 182

Termin rozstrzygnięcia przetargu:  dnia 04.09.2022

Mailowe (lub telefonicznie) powiadomienie zostanie wysłane do oferentów, którzy wzięli udział w konkursie ofert, z informacją o wynikach rozstrzygających konkurs ofert.

Warunki płatności:  100% przed odbiorem/wywozem maszyny na podstawie FV Proforma.

Odbiór zakupionych pozycji z miejsca posadowienia:  w terminie do 14 dni od dokonania płatności,  płatność i odbiór w tym samym miesiącu).

Sprzedający nie pakuje zakupionych maszyn i urządzeń do transportu, tylko załadunek.

Wykaz może zawierać błędy.

UWAGA: Od dnia 20-08-2020 - Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w przetargu.

 Lista   maszyn do przetargu

1. Zgrzewarka SHLATER z układem chłodzenia

Numer składnika aktywów trwałych: 407488

Cena minimalna: 70 000 PLN + 23% VAT

 

2. Urządzenie do znakowania

Numer składnika aktywów trwałych: 400009

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23%

 

3. Tokarka  CNC

Numer składnika aktywów trwałych: 407296

Cena minimalna: 120 000 PLN + 23% VAT

 

4. Skaner do zdjęć CR

Numer składnika aktywów trwałych: 407504

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT

 

5. Urządzenie filtrowentylacyjne

Numer składnika aktywów trwałych: 601092

Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT

 

6.Urządzenie do czyszczenia laserowego

Numer składnika aktywów trwałych: 601851

Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT

 

7.Szlifierka do wałków

Numer składnika aktywów trwałych: 401506

Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT

 

8. Stół ślusarski

Numer składnika aktywów trwałych: 808062

Cena minimalna: 25 000 PLN + 23% VAT

 

9.Szlifierka do otworów

Numer składnika aktywów trwałych: 401613

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT

 

10. Cechowarka  igiełkowa

Numer składnika aktywów trwałych: 405102

Cena minimalna: 11 000 PLN + 23% VAT

 

11. Zestaw stołów spawalniczych

Numer składnika aktywów trwałych: 805952

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT

 

12. Piec grzewczy komorowy

Numer składnika aktywów trwałych: 402089

Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT

 

13. Szlifierka do wałków TSCHUDIN

Numer składnika aktywów trwałych: 404043

Cena minimalna: 16 000 PLN + 23% VAT

 

14. SZLIFERKA DO WALKÓW HTG 442

Numer składnika aktywów trwałych: 401545

Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT

 

15. Mazak centrum obróbcze

Numer składnika aktywów trwałych: 404622

Cena minimalna: 300 000 PLN + 23% VAT

 

16. Tokarka Konwencjonalna 8800 SILVEN TYP LU 1250 RD

Numer składnika aktywów trwałych: 408682

Cena minimalna: 140 000 PLN + 23% VAT

 

17. Expandor Ultronex 1200

Numer składnika aktywów trwałych: 408729

Cena minimalna: 170 000 PLN + 23% VAT

 

 

18. Manipulator

Numer składnika aktywów trwałych: 801213

Cena minimalna: 4 500 PLN + 23% VAT

 

19.Szlifierka-ostrzałka CHRISTEN

Numer składnika aktywów trwałych: 401578

Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT

 

20.Polerka Metalograficzna.

Numer składnika aktywów trwałych: 805693

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT

 

21.Urządzenie wentylacyjno-  filtracyjne

Nr  zlecenia inwestycyjnego  6000085

Cena minimalna 8 000 PLN+ 23% VAT

 

22.Urządzenie wentylacyjno- filtracyjne

Nr  zlecenia inwestycyjnego  6000086

Cena minimalna 8 000 PLN + 23%VAT

 

23.Centrum obróbcze FZ125  CHIRON Magnum

Numer składnika aktywów trwałych: 401845

Cena minimalna: 45 000 PLN + 23% VAT

 

24.Szlifierka do otworów

Numer składnika aktywów trwałych: 401519

Cena minimalna:  10 000 PLN + 23% VAT

 

25.Chłodziarka

Numer zlecenia inwestycyjnego 600064

Cena minimalna:   14 000 PLN + 23% VAT

 

26.Myjka ultradźwiękowa

Numer składnika aktywów trwałych: 601460

Cena minimalna:  30 000 PLN + 23% VAT

 

 

 

 

 

Ceny minimalne/wywoławcze, poniżej szczegóły do przetargu :

 

1. Zgrzewarka SHLATER z układem chłodzenia

Typ: GPN 46/300/250

Producent/Kraj pochodzenia: SCHLIEREN SZWECJA

Rok budowy: 1978

Numer składnika aktywów trwałych: 407488

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: zgrzewarka w stanie dobrym.

Cena minimalna: 70 000 PLN + 23% VAT

 

2. Urządzenie do znakowania

Typ: TMP 6100/420

Producent/Kraj pochodzenia: TELESIL

Rok budowy: 2002

Numer fabryczny/seryjny: 8126

Numer składnika aktywów trwałych: 400009

Gabaryty: 50x50x90cm

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: cechowarka typu ,,dot –peen” sprawna technicznie.

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23%

 

3. Tokarka  CNC

Typ: OKUMA  OSP 700L BT 541605

Producent/Kraj pochodzenia: Japonia

Numer fabryczny/seryjny: 0177

Numer składnika aktywów trwałych: 407296

Inne dane techniczno- eksploatacyjne: stan techniczny dobry.

Cena minimalna: 120 000 PLN + 23% VAT

 

4. Skaner do zdjęć CR

Typ: DYNAMIX SK

Producent/Kraj pochodzenia: FUJIFILM / Japan

Rok budowy: 2009

Numer fabryczny/seryjny: BX000039

Numer składnika aktywów trwałych: 407504

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry, w skład zestawu wchodzą skaner do zdjęć, 2 komputery.

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT

 

5. Urządzenie filtrowentylacyjne

Typ: NEDERMAN

Rok budowy: 2004

Numer składnika aktywów trwałych: 601092

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie w stanie średnim, sprawne technicznie

Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT

 

6. Urządzenie do czyszczenia laserowego

Typ: L 100

Producent/Kraj pochodzenia:  Cleanlaser Niemcy

Rok budowy: 2009

Numer fabryczny/seryjny: LO9-1163

Numer składnika aktywów trwałych: 601851

Gabaryty: 155x75x105

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne w stanie dobrym.

Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT

 

7. Szlifierka do wałków

Typ: BHU-32x1000

Producent/Kraj pochodzenia: TOS Czechosłowacja

Rok budowy: b.d

Numer fabryczny/seryjny: 0227097

Numer składnika aktywów trwałych: 401506

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka uszkodzona zatarte panewki wrzeciona na wyposażeniu do zaprawiania tarcz.

Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT

 

8. Stół ślusarski

Producent/Kraj pochodzenia: Polska

Rok budowy: 2012

Numer składnika aktywów trwałych: 808062

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry. Na wyposażeniu ramię uchwytowe, uchwyt tokarski, sterownik napędu pedał sterujący.

Cena minimalna: 25 000 PLN + 23% VAT

 

9. Szlifierka do otworów

Typ: HGALD 283A

Producent/Kraj pochodzenia:  Anglia CINCINATII

Rok budowy: 1984

Numer fabryczny/seryjny: 39024

Numer składnika aktywów trwałych: 401613

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne technicznie do kapitalnego remontu.

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT

 

10. Cechowarka igiełkowa

Typ:  TPM6100

Producent/Kraj pochodzenia: ROTALEC

Rok budowy: 2006

Numer fabryczny/seryjny: 1652

Numer składnika aktywów trwałych: 405102

Gabaryty: b.d.;

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: cechowarka sprawna technicznie.

Cena minimalna: 11 000 PLN + 23% VAT

 

11.Zestaw stołów spawalniczych

Typ: b.d.

Producent/Kraj pochodzenia: b.d.

Rok budowy: b.d.

Numer fabryczny/seryjny: b.d.

Numer składnika aktywów trwałych: 805952

Gabaryty: 200x76x180cm

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Stan dobry blaty pokryte aluminium

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT

 

12. Piec grzewczy komorowy

Typ: H30

Producent/Kraj pochodzenia: ZSRR

Rok budowy: 1950

Numer fabryczny/seryjny: B6402

Numer składnika aktywów trwałych: 402089

Gabaryty: 1900x3100x1950 mm; waga około 3000 kg

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Piec sprawny czynnik ARGON  1 strefa grzania komora 450mm x 400mm x 900mm.

Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT

 

13. Szlifierka do wałków TSCHUDIN

Producent/Kraj pochodzenia: TSCHUDIN

Typ : HTG660/610U

Nr fabryczny: 61152

Rok budowy: 1989

Numer składnika aktywów trwałych: 404043

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: wymaga remontu

Cena minimalna: 16 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie:  / 2  / 3 

  

14. SZLIFERKA DO WALKÓW HTG 442

Producent/Kraj pochodzenia: SZWAJCARIA

Typ : HTG 442

Nr fabryczny: 79-213

Rok budowy: 1979

Numer składnika aktywów trwałych: 401545

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: KORPUS, NAPĘD, USZKODZONY ZESPÓŁ DIAMENTUJĄCY

Waga/wymiary: 2000 kg / 2,5 x 2,5 x 2,2

Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

 

15. Mazak centrum obróbcze

Producent/Kraj pochodzenia: MAZAK CORP / JAPONIA

Typ : VRX6305M

Nr fabryczny: n/d

Rok budowy: 2005

Numer składnika aktywów trwałych: 404622

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka po próbach naprawy i ustawienia nie spełnia wymagań dla produkcji

Waga/wymiary: 16500kg / N/D

Cena minimalna: 300 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

16. Tokarka Konwencjonalna 8800 SILVEN TYP LU 1250 RD

Producent/Kraj pochodzenia: SILVEN / Bułgaria

Typ : CU1250

Nr fabryczny: 40996

Rok budowy: 2014

Numer składnika aktywów trwałych: 408682

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Tokarka konwencjonalna z uchwytem czteroszczytowym fi 1000, podtrzymka ruchoma 80-300, 4 szt. Podtrzymki nieruchome fi 50-950

Waga/wymiary: n/d / n/d

Cena minimalna: 140 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

17. Expandor Ultronex 1200

Producent/Kraj pochodzenia: Hydra press / Polska

Typ : ULTRONEX 1200

Nr fabryczny: 1001110011

Rok budowy: 2014

Numer składnika aktywów trwałych: 408729

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Średnica stołu 130 cm, Szafa sterująca, podest.

Waga/wymiary: 3100/ n/d

Cena minimalna: 170 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

18. Manipulator

Producent/Kraj pochodzenia: n/d / n/d

Typ : FTT 150

Nr fabryczny: n/d

Rok budowy: 2006

Numer składnika aktywów trwałych: 801213

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: n/d

Waga/wymiary: 300 kg / n/d

Cena minimalna: 4 500 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

19. Szlifierka-ostrzałka CHRISTEN

Producent/Kraj pochodzenia: CHRISTEN&COAG / Szwajcaria

Typ LD 21 CH:

Nr fabryczny: 667876/6447

Rok budowy: 1981

Numer składnika aktywów trwałych: 401578

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: n/d

Waga/wymiary: n/d / 500x350x350 mm

Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

20. Polerka Metalograficzna.

Producent/Kraj pochodzenia: Precopitc/Polska

Typ: n/d

Nr fabryczny: n/d

Rok budowy: 2008

Numer składnika aktywów trwałych: 805693

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie z dyskiem szlifierskim i głowicą do szlifowania zgładów metalograficznych

Waga/wymiary: n/d / n/d

Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

21. Urządzenie wentylacyjno- filtracyjne

Producent/Kraj SWEGON Polska

Typ: AT4 28x28 Interior

Nr fabryczny: brak

Rok budowy: 2008

Numer zlecenia inwestycyjnego 6000085

Inne dane : urządzenie nigdy nie uruchamiane znajduje się na zewnątrz widać ślady korozji

Waga/wymiary: / 3 x 2 x 1,5 m

Cena minimalna:  8 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

22. Urządzenie wentylacyjno- filtracyjne

Producent/Kraj SWEGON Polska

Typ: AT4 28x28 Interior

Nr fabryczny: brak

Rok budowy: 2008

Numer zlecenia inwestycyjnego 6000086

Inne dane : urządzenie nigdy nie uruchamiane znajduje się na zewnątrz widać ślady korozji

Waga/wymiary: / 3 x 2 x 1,5 m

Cena minimalna:  8 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

23.Centrum obróbcze Spionowe 4 osiowe CHIRON

Producent/Kraj pochodzenia:

Typ: FZ 125 Magnum

Nr fabryczny: bd

Rok budowy: 1996

Numer składnika aktywów trwałych: 401845

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna technicznie

Waga/wymiary: 

Cena minimalna: 45 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

24. Szlifierka do otworów

Producent/Kraj pochodzenia:bd

Typ:

Nr fabryczny: bd

Rok budowy: 

Numer składnika aktywów trwałych: 401519

Inne dane techniczno-eksploatacyjne

Waga/wymiary: 

Cena minimalna:  10 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

25. Chłodziarka

Producent/Kraj SWEGON Polska

Typ: brak

Nr fabryczny: brak

Rok budowy: 2008

Numer zlecenia inwestycyjnego 6000064

Inne dane : urządzenie nigdy nie uruchamiane znajduje się na zewnątrz widać ślady korozji

Waga/wymiary: / 3 x 2 x 2 m

Cena minimalna: 14 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d

 

26.Myjka ultradźwiękowa  

Producent/Polska Castor

Typ: ULT 770.2.S-CAST

Nr fabryczny: ULT 2008111 

Rok budowy: 2008

Numer składnika aktywów trwałych: 601460

Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Myjka sprawna  technicznie

Waga/wymiary:  

Cena minimalna: 30 000 PLN + 23% VAT

Zdjęcie: n/d