Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

Sprzedaż używanych maszyn i urządzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

LISTA MASZYN DO SPRZEDAŻY W  DRODZE PRZETARGU W PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. 

WAŻNE:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży określonych pozycji lub całego procesu sprzedaży na każdym etapie konkursu bez podawania przyczyn.

Decydującym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. W przypadku otrzymania ofert zawierających jednakową cenę zakupu – będzie wymagana oferta uzupełniająca.

Załadunek po stronie sprzedającego, transport , koszty oraz materiały  przygotowania do transportu  po stronie kupującego.

Osoba kontaktowa (kontakt w dni robocze w godz. 7-13)  Aleksander Sowa tel. 606 605 187

Oferty wysyłać na adres: aleksander.sowa@prattwhitney.com

Złożone oferty muszą zawierać:

-  dane oferenta (imię, nazwisko, adres, dane Firmy - NIP, Regon, dane kontaktowe - nr tel., e-mail),

-  oświadczenie oferenta:  „Zapoznałem się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem przedmiotu konkursu i nie wnoszę w związku z tym żadnych zastrzeżeń.

Termin składania ofert:  do 27.05.2022

Terminy i godziny oględzin przedmiotu sprzedaży: 25.04.2022 - 27.05.2022 po wcześniejszym ustaleniu i do potwierdzenia z Aleksander Sowa tel.       606 605 187

Termin rozstrzygnięcia przetargu:  dnia 31.05.2022

Mailowe (lub telefonicznie) powiadomienie zostanie wysłane do oferentów, którzy wzięli udział w konkursie ofert, z informacją o wynikach rozstrzygających konkurs ofert.

Warunki płatności:  100% przed odbiorem/wywozem maszyny na podstawie FV Proforma.

Odbiór zakupionych pozycji z miejsca posadowienia:  w terminie do 14 dni od dokonania płatności,  płatność i odbiór w tym samym miesiącu).

Sprzedający nie pakuje zakupionych maszyn i urządzeń do transportu, tylko załadunek.

Wykaz może zawierać błędy.

UWAGA: Od dnia 20-08-2020 - Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w przetargu.

 Lista   maszyn do przetargu

1. Zgrzewarka SHLATER z układem chłodzenia
Numer składnika aktywów trwałych: 407488
Cena minimalna: 70 000 PLN + 23% VAT
 
2. Urządzenie do znakowania
Numer składnika aktywów trwałych: 400009
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23%
 
3. Tokarka  CNC
Numer składnika aktywów trwałych: 407296
Cena minimalna: 120 000 PLN + 23% VAT
 
4. Skaner do zdjęć CR
Numer składnika aktywów trwałych: 407504
Cena minimalna: 13 000 PLN + 23% VAT
5. Strugarka do kół zębatych
Numer składnika aktywów trwałych: 401314
Cena minimalna: 10 000 PLN + 23% VAT
 
6. Stanowisko do sprawdzania szczelności z pompą ręczną
Numer składnika aktywów trwałych: 810671
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT
 
7. Urządzenie filtrowentylacyjne
Numer składnika aktywów trwałych: 601092
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT
 
8. Urządzenie do czyszczenia laserowego
Numer składnika aktywów trwałych: 601851
Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT
 
9.Szlifierka do wałków
Numer składnika aktywów trwałych: 401506
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT
 
10. Stół ślusarski
Numer składnika aktywów trwałych: 808062
Cena minimalna: 25 000 PLN + 23% VAT
 
11. Szlifierka do otworów
Numer składnika aktywów trwałych: 401412
Cena minimalna:  4 000 PLN + 23% VAT
 
12.Szlifierka do otworów
Numer składnika aktywów trwałych: 401613
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
 
13. Frezarka  uniwersalna
Numer składnika aktywów trwałych: 401200
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT
 
14. Cechowarka  igiełkowa
Numer składnika aktywów trwałych: 405102
Cena minimalna: 11 000 PLN + 23% VAT
 
15. Urządzenie do sprawdzania błędów uzębienia
Numer składnika aktywów trwałych: 800122
Cena minimalna: 200 PLN + 23% VAT
 
16. Zestaw stołów spawalniczych
Numer składnika aktywów trwałych: 805952
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
 
17. Piec grzewczy komorowy
Numer składnika aktywów trwałych: 402089
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT
 
18. Szlifierka do wałków TSCHUDIN
Numer składnika aktywów trwałych: 404043
Cena minimalna: 16 000 PLN + 23% VAT
 
19. ŻURAW SŁUPOWY
Numer składnika aktywów trwałych: 602030
Cena minimalna: 25 000 PLN + 23% VAT
 
20. SZLIFERKA DO WALKÓW HTG 442
Numer składnika aktywów trwałych: 401545
 
21. DŁUTOWANICA DO KÓŁ ZĘBATYCH
Numer składnika aktywów trwałych: 401794
Cena minimalna: 7 000 PLN + 23% VAT
 
22. Mazak centrum obróbcze
Numer składnika aktywów trwałych: 404622
Cena minimalna: 300 000 PLN + 23% VAT
 
23. Tokarka Konwencjonalna 8800 SILVEN TYP LU 1250 RD
Numer składnika aktywów trwałych: 408682
Cena minimalna: 140 000 PLN + 23% VAT
 
24. Expandor Ultronex 1200
Numer składnika aktywów trwałych: 408729
Cena minimalna: 170 000 PLN + 23% VAT
 
25. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa
Numer składnika aktywów trwałych: 800408
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT
 
26. Prasa krawędziowa ADIRA
Numer składnika aktywów trwałych: 500364
Cena minimalna: 160 000 PLN + 23% VAT
 
27. Manipulator
Numer składnika aktywów trwałych: 801213
Cena minimalna: 4 500 PLN + 23% VAT
29. Szlifierka-ostrzałka CHRISTEN
Numer składnika aktywów trwałych: 401578
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT
 
30.Polerka Metalograficzna.
Numer składnika aktywów trwałych: 805693
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
 
31. Tokarka karuzelowa GL
Numer składnika aktywów trwałych: 406678
Cena minimalna: 54 000 PLN + 23% VAT
 
32. Frezarka MAKINO
Numer składnika aktywów trwałych: 405097
Cena minimalna: 40 000 PLN + 23% VAT
 
33.Tokarka pozioma OKUMA USUNAC
Numer składnika aktywów trwałych: 406064
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT
 
34. Tokarka pozioma OKUMA USUNAC
Numer składnika aktywów trwałych: 406063
Cena minimalna: 18 000 PLN + 23% VAT
 
35.Centrum obróbcze FZ125  CHIRON Magnum 
Numer składnika aktywów trwałych: 401845
Cena minimalna: 45 000 PLN + 23% VAT
 
36.Szlifierka CNC  SPRINGFIELD 42
Numer składnika aktywów trwałych: 408612
Cena minimalna: 250 000 PLN + 23% VAT
 
37.Tokarka SN 50 do wiercenia długich otworów 
Numer składnika aktywów trwałych: 406682
Cena minimalna: 40 000 PLN + 23% VAT
 
38.Szlifierka do otworów 
Numer składnika aktywów trwałych: 401519
Cena minimalna:  10 000 PLN + 23% VAT
 
39.Prasa hydrauliczna 
Numer składnika aktywów trwałych: 401908
Cena minimalna:  6 000 PLN + 23% VAT
 
40.Myjka ultradźwiękowa 
Numer składnika aktywów trwałych: 601460
Cena minimalna:  30 000 PLN + 23% VAT
 
41.Strugarka do kol zębatych 
Numer składnika aktywów trwałych: 401710
Cena minimalna:  5 000 PLN + 23% VAT
 
42. Frezarka pozioma uniwersalna  
Numer składnika aktywów trwałych: 401170
Cena minimalna:  4 000 PLN + 23% VAT

Ceny minimalne/wywoławcze, poniżej szczegóły do przetargu :

1. Zgrzewarka SHLATER z układem chłodzenia
Typ: GPN 46/300/250
Producent/Kraj pochodzenia: SCHLIEREN SZWECJA
Rok budowy: 1978
Numer składnika aktywów trwałych: 407488
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: zgrzewarka w stanie dobrym.
Cena minimalna: 70 000 PLN + 23% VAT
 
2. Urządzenie do znakowania
Typ: TMP 6100/420
Producent/Kraj pochodzenia: TELESIL
Rok budowy: 2002
Numer fabryczny/seryjny: 8126
Numer składnika aktywów trwałych: 400009
Gabaryty: 50x50x90cm
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: cechowarka typu ,,dot –peen” sprawna technicznie.
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23%
 
3. Tokarka  CNC
Typ: OKUMA  OSP 700L BT 541605
Producent/Kraj pochodzenia: Japonia
Numer fabryczny/seryjny: 0177
Numer składnika aktywów trwałych: 407296
Inne dane techniczno- eksploatacyjne: stan techniczny dobry.
Cena minimalna: 120 000 PLN + 23% VAT
 
4. Skaner do zdjęć CR
Typ: DYNAMIX SK
Producent/Kraj pochodzenia: FUJIFILM / Japan
Rok budowy: 2009
Numer fabryczny/seryjny: BX000039
Numer składnika aktywów trwałych: 407504
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry, w skład zestawu wchodzą skaner do zdjęć, 2 komputery.
Cena minimalna: 13 000 PLN + 23% VAT
 
 
5. Strugarka do kół zębatych
Typ: 450H
Producent/Kraj pochodzenia: WE Sykes Staines England
Rok budowy: 1984
Numer fabryczny/seryjny: 84638
Numer składnika aktywów trwałych: 401314
Gabaryty: 4,0x2,0x1,8; waga 3,5t.; moc 10KW.
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: strugarka sprawna technicznie.
Cena minimalna: 10 000 PLN + 23% VAT
 
6. Stanowisko do sprawdzania szczelności z pompą ręczną
Typ: MP/01/05/2014
Rok budowy: 2014
Numer składnika aktywów trwałych: 810671
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: wyposażenie pompa ręczna stacja filtrująca boczna oraz zabudowa.
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT
 
7. Urządzenie filtrowentylacyjne
Typ: NEDERMAN
Rok budowy: 2004
Numer składnika aktywów trwałych: 601092
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie w stanie średnim, sprawne technicznie
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT
 
8. Urządzenie do czyszczenia laserowego
Typ: L 100
Producent/Kraj pochodzenia:  Cleanlaser Niemcy
Rok budowy: 2009
Numer fabryczny/seryjny: LO9-1163
Numer składnika aktywów trwałych: 601851
Gabaryty: 155x75x105
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne w stanie dobrym.
Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT
 
9. Szlifierka do wałków
Typ: BHU-32x1000
Producent/Kraj pochodzenia: TOS Czechosłowacja
Rok budowy: b.d
Numer fabryczny/seryjny: 0227097
Numer składnika aktywów trwałych: 401506
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka uszkodzona zatarte panewki wrzeciona na wyposażeniu do zaprawiania tarcz.
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT
 
10. Stół ślusarski
Producent/Kraj pochodzenia: Polska
Rok budowy: 2012
Numer składnika aktywów trwałych: 808062
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry. Na wyposażeniu ramię uchwytowe, uchwyt tokarski, sterownik napędu pedał sterujący.
Cena minimalna: 25 000 PLN + 23% VAT
 
11. Szlifierka do otworów
Typ: SJP 315x500
Producent/Kraj pochodzenia: Niemcy
Rok budowy: 1965
Numer fabryczny/seryjny: 31139
Numer składnika aktywów trwałych: 401412
Waga: 5,1 tony
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: fortuna do regeneracji, pozostałe elementy sprawne.
Cena minimalna:  4 000 PLN + 23% VAT
 
12. Szlifierka do otworów
Typ: HGALD 283A
Producent/Kraj pochodzenia:  Anglia CINCINATII
Rok budowy: 1984
Numer fabryczny/seryjny: 39024
Numer składnika aktywów trwałych: 401613
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne technicznie do kapitalnego remontu.
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
 
13. Frezarka  uniwersalna
Typ: FWA-32M
Producent/Kraj pochodzenia: Ponar Polska
Rok budowy: 1984
Numer fabryczny/seryjny: 10/83
Numer składnika aktywów trwałych: 401200
Gabaryty: 2mx3mx2m
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka sprawna technicznie.
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT
 
14. Cechowarka igiełkowa
Typ:  TPM6100
Producent/Kraj pochodzenia: ROTALEC
Rok budowy: 2006
Numer fabryczny/seryjny: 1652
Numer składnika aktywów trwałych: 405102
Gabaryty: b.d.;
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: cechowarka sprawna technicznie.
Cena minimalna: 11 000 PLN + 23% VAT
 
15. Urządzenie do sprawdzania błędów uzębienia
Typ:  600RL
Producent/Kraj pochodzenia: FELLOWS
Rok budowy: 1977
Numer fabryczny/seryjny: 35377
Numer składnika aktywów trwałych: 800122
Gabaryty: 1,3x0,7x1,6; waga 150 kg; moc 0,4 kW
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie do sprawdzania uzębienia metodą współpracy z kołem wzorcowym.
Cena minimalna: 200 PLN + 23% VAT
 
16.Zestaw stołów spawalniczych
Typ: b.d.
Producent/Kraj pochodzenia: b.d.
Rok budowy: b.d.
Numer fabryczny/seryjny: b.d.
Numer składnika aktywów trwałych: 805952
Gabaryty: 200x76x180cm
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Stan dobry blaty pokryte aluminium
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
 
17. Piec grzewczy komorowy
Typ: H30
Producent/Kraj pochodzenia: ZSRR
Rok budowy: 1950
Numer fabryczny/seryjny: B6402
Numer składnika aktywów trwałych: 402089
Gabaryty: 1900x3100x1950 mm; waga około 3000 kg
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Piec sprawny czynnik ARGON  1 strefa grzania komora 450mm x 400mm x 900mm.
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT
 
18. Szlifierka do wałków TSCHUDIN
Producent/Kraj pochodzenia: TSCHUDIN
Typ : HTG660/610U
Nr fabryczny: 61152
Rok budowy: 1989
Numer składnika aktywów trwałych: 404043
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: wymaga remontu
Cena minimalna: 16 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: 1  / 2  / 3 
  
19. ŻURAW SŁUPOWY
Producent/Kraj pochodzenia: MCKINNON / POLSKA
Typ : 4T, wysięg 6M, Wysokość podnoszenia 3,2 m
Nr fabryczny:
Rok budowy: 2010
Numer składnika aktywów trwałych: 602030
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Sterownie kaseta ( panel )
Waga/wymiary: n/d / n/d
Cena minimalna: 25 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
20. SZLIFERKA DO WALKÓW HTG 442
Producent/Kraj pochodzenia: SZWAJCARIA
Typ : HTG 442
Nr fabryczny: 79-213
Rok budowy: 1979
Numer składnika aktywów trwałych: 401545
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: KORPUS, NAPĘD, USZKODZONY ZESPÓŁ DIAMENTUJĄCY
Waga/wymiary: 2000 kg / 2,5 x 2,5 x 2,2
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
21. DŁUTOWANICA DO KÓŁ ZĘBATYCH
Producent/Kraj pochodzenia: TOS CZECHY
Typ : 32A
Nr fabryczny: N/D
Rok budowy: 1970
Numer składnika aktywów trwałych: 401794
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: KORPUS GŁÓWNY, STÓŁ OBRÓBCZY, KOŁA ZMIANOWE, URZĄDZENIE SPRAWNE WYMAGA REMONTU WRZECIONO
Waga/wymiary: 3000 kg / 2 x 2 x 2,5
Cena minimalna: 7 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
22. Mazak centrum obróbcze
Producent/Kraj pochodzenia: MAZAK CORP / JAPONIA
Typ : VRX6305M
Nr fabryczny: n/d
Rok budowy: 2005
Numer składnika aktywów trwałych: 404622
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka po próbach naprawy i ustawienia nie spełnia wymagań dla produkcji
Waga/wymiary: 16500kg / N/D
Cena minimalna: 300 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
23. Tokarka Konwencjonalna 8800 SILVEN TYP LU 1250 RD
Producent/Kraj pochodzenia: SILVEN / Bułgaria
Typ : CU1250
Nr fabryczny: 40996
Rok budowy: 2014
Numer składnika aktywów trwałych: 408682
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Tokarka konwencjonalna z uchwytem czteroszczytowym fi 1000, podtrzymka ruchoma 80-300, 4 szt. Podtrzymki nieruchome fi 50-950
Waga/wymiary: n/d / n/d
Cena minimalna: 140 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
24. Expandor Ultronex 1200
Producent/Kraj pochodzenia: Hydra press / Polska
Typ : ULTRONEX 1200
Nr fabryczny: 1001110011
Rok budowy: 2014
Numer składnika aktywów trwałych: 408729
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Średnica stołu 130 cm, Szafa sterująca, podest.
Waga/wymiary: 3100/ n/d
Cena minimalna: 170 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
25. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa
Producent/Kraj pochodzenia: ZETTMESS / Niemcy
Typ : AMS-L10/12 CNC
Nr fabryczny: 7124
Rok budowy: 2002
Numer składnika aktywów trwałych: 800408
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna w pełni sprawna Modernizacja 2013/2014 Renishaw , oprogramowanie GEOPAK MCosmnos-2v4
Waga/wymiary: 5,8 t / n/d
Cena minimalna: 70 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
26. Prasa krawędziowa ADIRA
Producent/Kraj pochodzenia: ADIRA / Portugalia
Typ : PA 16030
Nr fabryczny: 1100000162
Rok budowy: 2014
Numer składnika aktywów trwałych: 500364
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: 4 osiowa prasa z napędem hydraulicznym
Waga/wymiary: 8000 kg / n/d
Cena minimalna: 160 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
27. Manipulator
Producent/Kraj pochodzenia: n/d / n/d
Typ : FTT 150
Nr fabryczny: n/d
Rok budowy: 2006
Numer składnika aktywów trwałych: 801213
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: n/d
Waga/wymiary: 300 kg / n/d
Cena minimalna: 4 500 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Szlifierka-ostrzałka CHRISTEN
Producent/Kraj pochodzenia: CHRISTEN&COAG / Szwajcaria
Typ LD 21 CH:
Nr fabryczny: 667876/6447
Rok budowy: 1981
Numer składnika aktywów trwałych: 401578
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: n/d
Waga/wymiary: n/d / 500x350x350 mm
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
30. Polerka Metalograficzna.
Producent/Kraj pochodzenia: Precopitc/Polska
Typ: n/d
Nr fabryczny: n/d
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 805693
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie z dyskiem szlifierskim i głowicą do szlifowania zgładów metalograficznych
Waga/wymiary: n/d / n/d
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
31. Tokarka karuzelowa GL
Producent/Kraj pochodzenia: Giddings &Lewis Machine & Tool Compny
Typ: VTL 36
Nr fabryczny: 511-144-90
Rok budowy: 1991
Numer składnika aktywów trwałych: 406678
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Tokarka z magazynem narzędziowym oraz magazynem paletowym na dodatkowe przyrządy, sterowanie numeryczne Numeripath, wentylacja wyciągowa Totit Dryflo, Klimatyzator McLean 36-0216-106
Waga/wymiary: n/d / 7,4 x 7,0 x 4,5
Cena minimalna: 54 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
32. Frezarka MAKINO
Producent/Kraj pochodzenia: LEBLOND MAKINO
Typ: n/d
Nr fabryczny: 153
Rok budowy: 1990
Numer składnika aktywów trwałych: 405097
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Typ sterowania Fanuc 11M, chłodziarka transformator
Waga/wymiary: ok 40 t / 6,5 x 4 x 3,4 m
Cena minimalna: 40 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
33. Tokarka pozioma OKUMA 
Producent/Kraj pochodzenia: Okuma / Japonia
Typ: Tokarka Pozioma LC-40
Nr fabryczny: 62081473
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 406064
 dane techniczno-eksploatacyjne: sterowanie OKUMA, schładzarka, wyciąg WW głowice górna i dolna 
Waga/wymiary: 20 t / 4,6 x 2,5 x 2,6 m
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
34. Tokarka pozioma OKUMA 
Producent/Kraj pochodzenia: OKUMA / Japonia
Typ: Tokarka pozioma LC-40
Nr fabryczny: 62081472
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 406063
 dane techniczno-eksploatacyjne :  sterowanie OKUMA, schładzarka, wyciąg WW głowica górna i dolna 
Waga/wymiary: 20 t / 4,6 x 2,5 x 2,6 m
Cena minimalna: 18 000 PLN + 23% VAT
 
35.Centrum obróbcze Spionowe 4 osiowe CHIRON
Producent/Kraj pochodzenia: 
Typ: FZ 125 Magnum
Nr fabryczny: bd
Rok budowy: 1996
Numer składnika aktywów trwałych: 401845
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna technicznie 
Waga/wymiary: 
Cena minimalna: 45 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
36.Szlifierka CNC 42 
Producent/Kraj pochodzenia: Moth manufacturing DIV
Typ: CNC 42
Nr fabryczny: S-7416887
Rok budowy: 1978
Numer składnika aktywów trwałych: 408612
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna po kapitalnym remoncie wymieniono :fortuna silnik gółwny wrzeciona ,śruby pociagowe system sterowania SIMENS oraz liniały 
Maszyna sprawna technicznie 
Waga/wymiary: 7400 kg / 3,6 x 3,6 x 2,2 m
Cena minimalna: 250 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
37.Tokarka SN50
Producent/Kraj pochodzenia:Slivakia Trans .a.s 
Typ: Tokarko-wiertarka
Nr fabryczny: 68005015080049
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 406682
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna po kapitalnym remoncie przystosowana do wiercenia długich otworów 
Maszyna sprawna technicznie 
Waga/wymiary: 2000 kg / 1,5 x 4,0 m
Cena minimalna: 40 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
38. Szlifierka do otworów
Producent/Kraj pochodzenia:bd
Typ: 
Nr fabryczny: bd
Rok budowy: 
Numer składnika aktywów trwałych: 401519
Inne dane techniczno-eksploatacyjne 
Waga/wymiary: 
Cena minimalna:  10 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
39.Prasa hydrauliczna  
Producent/Kraj pochodzenia:bd
Typ: 
Nr fabryczny: 
Rok budowy: 
Numer składnika aktywów trwałych: 401908
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna w stanie technicznym dostatecznym 
Waga/wymiary:  
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
40.Myjka ultradzwiowa   
Producent/Polska Castor
Typ: ULT 770.2.S-CAST
Nr fabryczny: ULT 2008111 
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 601460
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Myjka sprawna  technicznie
Waga/wymiary:  
Cena minimalna: 30 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
41. Strugarka do kol zatych  
Producent/Gleason USA
Typ: 12B
Nr fabryczny: 23745
Rok budowy: 1962
Numer składnika aktywów trwałych: 401710
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna do remontu
Waga/wymiary:  
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
42.Frezarka pozioma uniwersalna 
Producent/Polska  Ponar
Typ: FW-F.O.S
Nr fabryczny: brak
Rok budowy: 1981
Numer składnika aktywów trwałych: 401170
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna  w stanie dostatecznym
Waga/wymiary:  
Cena minimalna: 4 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d