Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

LISTA MASZYN DO SPRZEDAŻY W  DRODZE PRZETARGU W PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. 

WAŻNE:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży określonych pozycji lub całego procesu sprzedaży na każdym etapie konkursu bez podawania przyczyn.

Decydującym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. W przypadku otrzymania ofert zawierających jednakową cenę zakupu – będzie wymagana oferta uzupełniająca.

Załadunek po stronie sprzedającego, transport , koszty oraz materiały  przygotowania do transportu  po stronie kupującego.

Osoba kontaktowa (kontakt w dni robocze w godz. 7-13)  Aleksander Sowa tel. 606 605 187

Oferty wysyłać na adres: aleksander.sowa@prattwhitney.com

Złożone oferty muszą zawierać:

-  dane oferenta (imię, nazwisko, adres, dane Firmy - NIP, Regon, dane kontaktowe - nr tel., e-mail),

-  oświadczenie oferenta:  „Zapoznałem się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem przedmiotu konkursu i nie wnoszę w związku z tym żadnych zastrzeżeń.

Termin składania ofert:  do 30.12.2022

Terminy i godziny oględzin przedmiotu sprzedaży: 28.11.2022 - 23.12.2022 po wcześniejszym ustaleniu i do potwierdzenia z Aleksander Sowa tel.       606 605 182

Termin rozstrzygnięcia przetargu:  dnia 10.01.023

Mailowe (lub telefonicznie) powiadomienie zostanie wysłane do oferentów, którzy wzięli udział w konkursie ofert, z informacją o wynikach rozstrzygających konkurs ofert.

Warunki płatności:  100% przed odbiorem/wywozem maszyny na podstawie FV Proforma.

Odbiór zakupionych pozycji z miejsca posadowienia:  w terminie do 14 dni od dokonania płatności,  płatność i odbiór w tym samym miesiącu).

Sprzedający nie pakuje zakupionych maszyn i urządzeń do transportu, tylko załadunek.

Wykaz może zawierać błędy.

UWAGA: Od dnia 20-08-2020 - Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w przetargu.

 Lista   maszyn do przetargu

 

1. Zgrzewarka SHLATER z układem chłodzenia  
Numer składnika aktywów trwałych: 407488  
Cena minimalna: 70 000 PLN + 23% VAT  
   
2. Urządzenie do znakowania  
Numer składnika aktywów trwałych: 400009  
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23%  
   
3. Tokarka  CNC  
Numer składnika aktywów trwałych: 407296  
Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT  
   
4. Numer składnika aktywów trwałych:   
Cena minimalna:  PLN + 23% VAT  
   
5. Urządzenie filtrowentylacyjne  
Numer składnika aktywów trwałych: 601092  
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT  
   
6.Urządzenie do czyszczenia laserowego  
Numer składnika aktywów trwałych: 601851  
Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT  
   
7.Maszyna pomiarowa   
Numer składnika aktywów trwałych: 800408  
Cena minimalna:  35 000 PLN + 23% VAT  
   
8. Stół ślusarski  
Numer składnika aktywów trwałych: 808062  
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT  
   
9. Numer składnika aktywów trwałych:   
Cena minimalna:  PLN + 23% VAT  
   
10.Szlifierka do otworów  
Numer składnika aktywów trwałych: 401613  
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT  
   
11. Cechowarka  igiełkowa  
Numer składnika aktywów trwałych: 405102  
Cena minimalna: 11 000 PLN + 23% VAT  
   
12. Zestaw stołów spawalniczych  
Numer składnika aktywów trwałych: 805952  
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT  
   
13. Numer składnika aktywów trwałych:   
Cena minimalna:  PLN + 23% VAT  
   
14. Szlifierka do wałków TSCHUDIN  
Numer składnika aktywów trwałych: 404043  
Cena minimalna: 16 000 PLN + 23% VAT  
   
15. SZLIFERKA DO WALKÓW HTG 442  
Numer składnika aktywów trwałych: 401545  
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT  
   
16. Mazak centrum obróbcze  
Numer składnika aktywów trwałych: 404622  
Cena minimalna: 200 000 PLN + 23% VAT  
   
17. Myjka ultradzwiękowa   
Numer składnika aktywów trwałych: 601581  
Cena minimalna: 18 000 PLN + 23% VAT  
   
18. Expandor Ultronex 1200  
Numer składnika aktywów trwałych: 408729  
Cena minimalna: 170 000 PLN + 23% VAT  
   
19.Linia Kontroli fluorescencji  ARDROX  
Numer składnika aktywów trwałych: 801027  
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT  
   
   
20. Frezarka uniwersalna konsolowa   
Numer składnika aktywów trwałych 401170  
Cena minimalna 2 000 PLN + 23% VAT  
   
21.Polerka Metalograficzna.  
Numer składnika aktywów trwałych: 805693  
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT  
   
22.Urządzenie wentylacyjno-  filtracyjne   
Nr  zlecenia inwestycyjnego  6000085   
Cena minimalna 8 000 PLN+ 23% VAT  
   
23.Urządzenie wentylacyjno- filtracyjne   
Nr  zlecenia inwestycyjnego  6000086  
Cena minimalna 8 000 PLN + 23%VAT  
   
24.Centrum obróbcze FZ125  CHIRON Magnum   
Numer składnika aktywów trwałych: 401845  
Cena minimalna: 30 000 PLN + 23% VAT  
   
25.Szlifierka do otworów   
Numer składnika aktywów trwałych: 401519  
Cena minimalna:  10 000 PLN + 23% VAT  
   
26.Chłodziarka   
Numer zlecenia inwestycyjnego 600064  
Cena minimalna:   14 000 PLN + 23% VAT  
   
27.Myjka ultradźwiękowa  
Numer składnika aktywów trwałych: 601460  
Cena minimalna:  20 000 PLN + 23% VAT  
   
28.Żuraw słupowy  
Numer składnika aktywów trwałych: 602030  
Cena minimalna:  25 000 PLN + 23% VAT  
   
29. Tokarka pozioma OKUMA  
Numer składnika aktywów trwałych: 406064  
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT  
   
30. Tokarka pozioma OKUMA  
Numer składnika aktywów trwałych: 406063  
Cena minimalna: 18 000 PLN + 23% VAT  
   
31. Myjka Patch-test  
Numer składnika aktywów trwałych: 601822  
Cena minimalna: 85 000 PLN + 23% VAT  
   
32. Podnośnik Widłowy  
Numer składnika aktywów trwałych :700355  
Cena minimalna :1 000 PLN+23% VAT  
   
Ceny minimalne/wywoławcze, poniżej szczegóły do przetargu :  
   
1. Zgrzewarka SHLATER z układem chłodzenia
Typ: GPN 46/300/250
Producent/Kraj pochodzenia: SCHLIEREN SZWECJA
Rok budowy: 1978
Numer składnika aktywów trwałych: 407488
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: zgrzewarka w stanie dobrym.
Cena minimalna: 70 000 PLN + 23% VAT
 
2. Urządzenie do znakowania
Typ: TMP 6100/420
Producent/Kraj pochodzenia: TELESIL
Rok budowy: 2002
Numer fabryczny/seryjny: 8126
Numer składnika aktywów trwałych: 400009
Gabaryty: 50x50x90cm
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: cechowarka typu ,,dot –peen” sprawna technicznie.
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23%
 
3. Tokarka  CNC
Typ: OKUMA  OSP 700L BT 541605
Producent/Kraj pochodzenia: Japonia
Numer fabryczny/seryjny: 0177
Numer składnika aktywów trwałych: 407296
Inne dane techniczno- eksploatacyjne: stan techniczny dobry.
Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT
 
4. 
Typ: 
Producent/Kraj pochodzenia: 
Rok budowy:
Numer fabryczny/seryjny: 
Numer składnika aktywów trwałych: 
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: .
Cena minimalna:  PLN + 23% VAT
 
5. Urządzenie filtrowentylacyjne
Typ: NEDERMAN
Rok budowy: 2004
Numer składnika aktywów trwałych: 601092
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie w stanie średnim, sprawne technicznie
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT
 
6. Urządzenie do czyszczenia laserowego
Typ: L 100
Producent/Kraj pochodzenia:  Cleanlaser Niemcy
Rok budowy: 2009
Numer fabryczny/seryjny: LO9-1163
Numer składnika aktywów trwałych: 601851
Gabaryty: 155x75x105
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne w stanie dobrym.
Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT
 
7. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa
Producent/Kraj pochodzenia: ZETTMESS / Niemcy
Typ : AMS-L10/12 CNC
Nr fabryczny: 7124
Rok budowy: 2002
Numer składnika aktywów trwałych: 800408
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna w pełni sprawna Modernizacja 2013/2014 Renishaw , oprogramowanie GEOPAK MCosmnos-2v4
Waga/wymiary: 5,8 t / n/d
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
   
8. Stół ślusarski
Producent/Kraj pochodzenia: Polska
Rok budowy: 2012
Numer składnika aktywów trwałych: 808062
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry. Na wyposażeniu ramię uchwytowe, uchwyt tokarski, sterownik napędu pedał sterujący.
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT
 
9.
Typ: 
Producent/Kraj pochodzenia ;
Rok budowy: 
Numer fabryczny/seryjny: 
Numer składnika aktywów trwałych:
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: 
Cena minimalna:   PLN + 23% VAT
 
10. Szlifierka do otworów
Typ: HGALD 283A
Producent/Kraj pochodzenia:  Anglia CINCINATII
Rok budowy: 1984
Numer fabryczny/seryjny: 39024
Numer składnika aktywów trwałych: 401613
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne technicznie do kapitalnego remontu.
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
 
11. Cechowarka igiełkowa
Typ:  TPM6100
Producent/Kraj pochodzenia: ROTALEC
Rok budowy: 2006
Numer fabryczny/seryjny: 1652
Numer składnika aktywów trwałych: 405102
Gabaryty: b.d.;
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: cechowarka sprawna technicznie.
Cena minimalna: 11 000 PLN + 23% VAT
 
12.Zestaw stołów spawalniczych
Typ: b.d.
Producent/Kraj pochodzenia: b.d.
Rok budowy: b.d.
Numer fabryczny/seryjny: b.d.
Numer składnika aktywów trwałych: 805952
Gabaryty: 200x76x180cm
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Stan dobry blaty pokryte aluminium
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
 
13. 
Typ: 
Producent/Kraj pochodzenia: 
Rok budowy: 
Numer fabryczny/seryjny:
Numer składnika aktywów trwałych: 
Gabaryty: 1
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: tr
Cena minimalna:  PLN + 23% VAT
 
14.Szlifierka do wałków TSCHUDIN
Producent/Kraj pochodzenia: TSCHUDIN
Typ : HTG660/610U
Nr fabryczny: 61152
Rok budowy: 1989
Numer składnika aktywów trwałych: 404043
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: wymaga remontu
Cena minimalna: 16 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: 1  / 2  / 3 
  
15. SZLIFERKA DO WALKÓW HTG 442
Producent/Kraj pochodzenia: SZWAJCARIA
Typ : HTG 442
Nr fabryczny: 79-213
Rok budowy: 1979
Numer składnika aktywów trwałych: 401545
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: KORPUS, NAPĘD, USZKODZONY ZESPÓŁ DIAMENTUJĄCY
Waga/wymiary: 2000 kg / 2,5 x 2,5 x 2,2
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
16.Mazak centrum obróbcze
Producent/Kraj pochodzenia: MAZAK CORP / JAPONIA
Typ : VRX6305M
Nr fabryczny: n/d
Rok budowy: 2005
Numer składnika aktywów trwałych: 404622
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka po próbach naprawy i ustawienia nie spełnia wymagań dla produkcji
Waga/wymiary: 16500kg / N/D
Cena minimalna: 200 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
17. Myjka ultradzwiękowa  ULT 909SPRAY
Producent/Kraj pochodzenia Castor Polska
Typ : ULT 909 SPRAY
Nr fabryczny: ULT 200320
Rok budowy: 2013
Numer składnika aktywów trwałych: 601581
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Mycie ultradźwiękami wanna pojemność 980litrów sterowanie elektryczne 
Waga/wymiary: n/d / n/d
Cena minimalna: 18 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
18. Expandor Ultronex 1200
Producent/Kraj pochodzenia: Hydra press / Polska
Typ : ULTRONEX 1200
Nr fabryczny: 1001110011
Rok budowy: 2014
Numer składnika aktywów trwałych: 408729
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Średnica stołu 130 cm, Szafa sterująca, podest.
Waga/wymiary: 3100/ n/d
Cena minimalna: 170 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
19. Linia fluorescencji ARDROX
Producent/Kraj pochodzenia: USA
Typ : 
Nr fabryczny: 
Rok budowy: 
Numer składnika aktywów trwałych: 801027
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Układ transportowy rolkowy Kabina odbiorcza oraz oczyszczalnia ścieków zamknieta 
Waga/wymiary: 
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: 
 
20. Frezarka uniwersalna 
Producent/Kraj pochodzenia: Polska
Typ FW-F.O.S.
Nr fabryczny: 
Rok budowy: 1981
Numer składnika aktywów trwałych: 401170
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: 
Waga/wymiary: 
Cena minimalna: 2 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: 
 
21. Polerka Metalograficzna.
Producent/Kraj pochodzenia: Precopitc/Polska
Typ: n/d
Nr fabryczny: n/d
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 805693
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie z dyskiem szlifierskim i głowicą do szlifowania zgładów metalograficznych
Waga/wymiary: n/d / n/d
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
22. Urządzenie wentylacyjno- filtracyjne 
Producent/Kraj SWEGON Polska 
Typ: AT4 28x28 Interior 
Nr fabryczny: brak
Rok budowy: 2008
Numer zlecenia inwestycyjnego 6000085
Inne dane : urządzenie nigdy nie uruchamiane znajduje się na zewnątrz widać ślady korozji 
Waga/wymiary: / 3 x 2 x 1,5 m
Cena minimalna:  8 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
23. Urządzenie wentylacyjno- filtracyjne 
Producent/Kraj SWEGON Polska 
Typ: AT4 28x28 Interior 
Nr fabryczny: brak
Rok budowy: 2008
Numer zlecenia inwestycyjnego 6000086
Inne dane : urządzenie nigdy nie uruchamiane znajduje się na zewnątrz widać ślady korozji 
Waga/wymiary: / 3 x 2 x 1,5 m
Cena minimalna:  8 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
24.Centrum obróbcze Spionowe 4 osiowe CHIRON
Producent/Kraj pochodzenia: 
Typ: FZ 125 Magnum
Nr fabryczny: bd
Rok budowy: 1996
Numer składnika aktywów trwałych: 401845
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna technicznie 
Waga/wymiary: 
Cena minimalna: 30 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
   
25. Szlifierka do otworów
Producent/Kraj pochodzenia:bd
Typ: 
Nr fabryczny: bd
Rok budowy: 
Numer składnika aktywów trwałych: 401519
Inne dane techniczno-eksploatacyjne 
Waga/wymiary: 
Cena minimalna:  10 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
26. Chłodziarka 
Producent/Kraj SWEGON Polska 
Typ: brak 
Nr fabryczny: brak
Rok budowy: 2008
Numer zlecenia inwestycyjnego 6000064
Inne dane : urządzenie nigdy nie uruchamiane znajduje się na zewnątrz widać ślady korozji 
Waga/wymiary: / 3 x 2 x 2 m
Cena minimalna: 14 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
 
27.Myjka ultradzwiowa   
Producent/Polska Castor
Typ: ULT 770.2.S-CAST
Nr fabryczny: ULT 2008111 
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 601460
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Myjka sprawna  technicznie
Waga/wymiary:  
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
28. ŻURAW SŁUPOWY
Producent/Kraj pochodzenia: MCKINNON / POLSKA
Typ : 4T, wysięg 6M, Wysokość podnoszenia 3,2 m
Nr fabryczny:
Rok budowy: 2010
Numer składnika aktywów trwałych: 602030
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Sterownie kaseta ( panel )
Waga/wymiary: n/d / n/d
Cena minimalna: 25 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
29.Tokarka pozioma OKUMA
Producent/Kraj pochodzenia: Okuma / Japonia
Typ: Tokarka Pozioma LC-40
Nr fabryczny: 62081473
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 406064
 dane techniczno-eksploatacyjne: sterowanie OKUMA, schładzarka, wyciąg WW głowice górna i dolna 
Waga/wymiary: 20 t / 4,6 x 2,5 x 2,6 m
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT
Zdjęcie: n/d
 
30. Tokarka pozioma OKUMA
Producent/Kraj pochodzenia: OKUMA / Japonia
Typ: Tokarka pozioma LC-40
Nr fabryczny: 62081472
Rok budowy: 2008
Numer składnika aktywów trwałych: 406063
 dane techniczno-eksploatacyjne :  sterowanie OKUMA, schładzarka, wyciąg WW głowica górna i dolna 
Waga/wymiary: 20 t / 4,6 x 2,5 x 2,6 m
Cena minimalna: 18 000 PLN + 23% VAT
 
31. Myjka Patch-test
Producent/Kraj pochodzenia: M.P Tech -serwis Wieluń
Typ: Stoisko do sprawdzania czystości
Nr fabryczny: MP/12/15
Rok budowy: 2015
Numer składnika aktywów trwałych: 601822
 dane techniczno-eksploatacyjne : Myjka zamkniętym obiegiem wody ,stół obrotowy wykonana z chromoniklu 
Waga/wymiary: 3,0 t 3160x2040x3400
Cena minimalna: 85 000 PLN + 23% VAT
 
32. Podnośnik widłowy elektryczny
Producent/Kraj pochodzenia: 
Typ : 
Nr fabryczny: 
Rok budowy: 2005
Numer składnika aktywów trwałych: 700355
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: 
Waga/wymiary:
Cena minimalna: 1 000 PLN + 23 % VAT