Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

LISTA MASZYN DO SPRZEDAŻY W  DRODZE PRZETARGU W PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. 

WAŻNE:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży określonych pozycji lub całego procesu sprzedaży na każdym etapie konkursu bez podawania przyczyn.

Decydującym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. W przypadku otrzymania ofert zawierających jednakową cenę zakupu – będzie wymagana oferta uzupełniająca.

Załadunek po stronie sprzedającego, transport , koszty oraz materiały  przygotowania do transportu  po stronie kupującego.

Osoba kontaktowa (kontakt w dni robocze w godz. 7-13)  Aleksander Sowa tel. 606 605 187 lub Paweł Szafran tel. 693 732 566

Oferty wysyłać na adres: aleksander.sowa@prattwhitney.com

Złożone oferty muszą zawierać:

-  dane oferenta (imię, nazwisko, adres, dane Firmy - NIP, Regon, dane kontaktowe - nr tel., e-mail),

-  oświadczenie oferenta:  „Zapoznałem się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem przedmiotu konkursu i nie wnoszę w związku z tym żadnych zastrzeżeń.

Termin składania ofert:  do 22.12.2023

Terminy i godziny oględzin przedmiotu sprzedaży: 27.11.2023 - 22.12.2023 po wcześniejszym ustaleniu i do potwierdzenia z Aleksander Sowa tel.  606 605 187 lub Paweł Szafran tel.693 732 566

Termin rozstrzygnięcia przetargu:  dnia 04.01.2024

Mailowe (lub telefonicznie) powiadomienie zostanie wysłane do oferentów, którzy wzięli udział w konkursie ofert, z informacją o wynikach rozstrzygających konkurs ofert.

Warunki płatności:  100% przed odbiorem/wywozem maszyny na podstawie FV Proforma.

Odbiór zakupionych pozycji z miejsca posadowienia:  w terminie do 14 dni od dokonania płatności,  płatność i odbiór w tym samym miesiącu).

Sprzedający nie pakuje zakupionych maszyn i urządzeń do transportu, tylko załadunek.

Wykaz może zawierać błędy.

UWAGA: Od dnia 20-08-2020 - Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w przetargu.

 Lista   maszyn do przetargu

LP Nr środka trwałego Nazwa maszyny/urządzenia TYP/model Cena wywoławcza netto Status          
1. 407488 ZGRZEWARKA SHLATER Z UKŁADEM CHŁODZENIA  GPN 46/300/250 20 000 Sprzedana          
2. 400009 URZĄDZENIE DO ZNAKOWANIA  TMP 6100/420 3 000 Przetarg          
3. 403867 SZLIFIERKA DO KÓŁ ZĘBATYCH REISHAUER 8 000 Wycofana          
4. 601647 MYJKA ULTRADZWIĘKOWA ULTRON UWP-1300MPS 130 000 Przetarg          
5. 601092 URZADZENIE FILTROWENTYLACYJNE NA SUCHO NEDERMAN 3 000 Przetarg          
6. 601851 URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA LASEROWEGO L 100 90 000 Przetarg          
7. 800408 MASZYNA POMIAROWA AMS-L10/12 CNC 35 000 Przetarg          
8. 808062 STÓŁ ŚLUSARSKI   6 000 Przetarg          
9. 406680 CENTRUM OBRÓBCZE OKUMA MX 55-VA 20 000 Przetarg          
10. 403999 SZLIFIERKA DO KÓŁ ZĘBATYCH KAPP   10 000 Przetarg          
11. 404745 SZLIFIERKA OSTRZAŁKA DO NARZEDZI 4-AM 3 000 Sprzedana          
12. 402067 SPRĘŻARKA ŚRUBOWA  SCS 55-08A 3 500 Przetarg          
13. 402258 PIEC ELEKTRYCZNY KMW-12 5 000 Przetarg          
14. 401545 SZLIFIERKA DO WAŁKÓW HTG HTG 442 10 000 Przetarg          
15. 404622 MAZAK CENTRUK OBRÓBCZE 5 OSIOWE  VRX63005M 170 000 Przetarg          
16. 601581 MYJKA ULTRADZWIĘKOWA  ULT 909 SPRAY 10 000 Sprzedana          
17. 408729 EXPANDOR ULTRONEX 1200   170 000 Wycofana          
18. 801027 LINIA FLORESCENCYJNA ADROX USA 35 000 Przetarg          
19. 405477 FREZARKA OKUMA MC 500H 40 000 Przetarg          
20. 400661 TOKARKA CNC ERI-250 4 000 Przetarg          
21. 405894 Frezarka pionowa CINCINNATI CTX 10 000 Przetarg          
22. 401845 CENTRUM OBRÓBCZE CHIRON MAGNUM FZ 125   20 000 Przetarg          
23. 700478 WÓZEK PLATFORMOWY ELEKTRYCZNY   8 000 Przetarg          
24. 404103 TOKARKA PIONOWA GIDDING&LEWIS   30 000 Przetarg          
25. 403987 TOKARKA NUMERYCZNA M-5280 Warner&Swasey 35 000 Przetarg          
26. 408470 FLOW-FORMING SFC 800V 500 700 000 Przetarg          
27.                    
28. 809409 WYWAŻARKA POZIOMA CMT 300 40 000 Przetarg          
29. 6012210 WANNA DO MYCIA   10 000 Przetarg          
30.                    
31. 406678 Tokarka karuzelowa GL VTL 36 54 000 Przetarg          
       
Ceny minimalne/wywoławcze, poniżej szczegóły do przetargu :      
       
1. Zgrzewarka SHLATER z układem chłodzenia Sprzedana    
Typ: GPN 46/300/250    
Producent/Kraj pochodzenia: SCHLIEREN SZWECJA    
Rok budowy: 1978    
Numer składnika aktywów trwałych: 407488    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: zgrzewarka w stanie dobrym.    
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT    
     
2. Urządzenie do znakowania    
Typ: TMP 6100/420    
Producent/Kraj pochodzenia: TELESIL    
Rok budowy: 2002    
Numer fabryczny/seryjny: 8126    
Numer składnika aktywów trwałych: 400009    
Gabaryty: 50x50x90cm    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: cechowarka typu ,,dot –peen” sprawna technicznie.    
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23%    
     
3. SZLIFIERKA DO KÓŁ ZĘBATYCH  Wycofana    
Typ: REISHAUER    
Producent/Kraj pochodzenia:     
Numer fabryczny/seryjny:     
Numer składnika aktywów trwałych: 403867    
Inne dane techniczno- eksploatacyjne: Maszyna do remontu kapitalnego dawno nie uruchamiana .    
Cena minimalna: 8 000 PLN + 23% VAT    
     
4. MYJKA ULTRADZWIĘKOWA    
Typ: UWP 1300MPS    
Producent/Kraj pochodzenia: ULTRON    
Rok budowy: 2014    
Numer fabryczny/seryjny: 193/2014    
Numer składnika aktywów trwałych: 601647    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Myjka nowa nie używana    
Waga/wymiary: 140KW    
Cena minimalna: 130 000 PLN + 23% VAT    
     
5. Urządzenie filtrowentylacyjne    
Typ: NEDERMAN    
Rok budowy: 2004    
Numer składnika aktywów trwałych: 601092    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie w stanie średnim, sprawne technicznie    
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT    
     
6. Urządzenie do czyszczenia laserowego    
Typ: L 100    
Producent/Kraj pochodzenia:  Cleanlaser Niemcy    
Rok budowy: 2009    
Numer fabryczny/seryjny: LO9-1163    
Numer składnika aktywów trwałych: 601851    
Gabaryty: 155x75x105    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne w stanie dobrym.    
Cena minimalna: 90 000 PLN + 23% VAT    
     
7. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa    
Producent/Kraj pochodzenia: ZETTMESS / Niemcy    
Typ : AMS-L10/12 CNC    
Nr fabryczny: 7124    
Rok budowy: 2002    
Numer składnika aktywów trwałych: 800408    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna w pełni sprawna Modernizacja 2013/2014 Renishaw , oprogramowanie GEOPAK MCosmnos-2v4    
Waga/wymiary: 5,8 t / n/d    
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT    
     
       
8. Stół ślusarski    
Producent/Kraj pochodzenia: Polska    
Rok budowy: 2012    
Numer składnika aktywów trwałych: 808062    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry. Na wyposażeniu ramię uchwytowe, uchwyt tokarski, sterownik napędu pedał sterujący.    
Cena minimalna: 6 000 PLN + 23% VAT    
     
9. Centrum obróbcze    
Typ: MX 55-VA    
Producent/Kraj pochodzenia : OKUMA    
Rok budowy: 2008    
Numer fabryczny/seryjny:     
Numer składnika aktywów trwałych: 406680    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna    
Cena minimalna:  20 000 PLN + 23% VAT    
     
10. Szlifierka do kół zębatych    
Typ: C    
Producent/Kraj pochodzenia:  KAPP    
Rok budowy: 1990    
Numer fabryczny/seryjny: 077.0362    
Numer składnika aktywów trwałych: 403999    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka niesprawna    
Cena minimalna: 10 000 PLN + 23% VAT    
     
11. Szlifierka ostrzałka do narzędzi    
Typ:  4-AM     
Producent/Kraj pochodzenia: Polska Ponar    
Rok budowy: 1981    
Numer fabryczny/seryjny: 173/1981     
Numer składnika aktywów trwałych: 404745    
Gabaryty: b.d.;    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna technicznie     
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23% VAT    
     
12. Sprężarka śrubowa    
Typ: SCS 55-08A    
Producent/Kraj pochodzenia: Fabryka Maszyn Strzyżów     
Rok budowy: 2001    
Numer fabryczny/seryjny:     
Numer składnika aktywów trwałych: 402067    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne:     
Cena minimalna: 3 500 PLN + 23% VAT    
     
13. Piec elektryczny RDLES 170    
Producent/Kraj pochodzenia: MWTALEXPORT    
Typ : KMW-12    
Nr fabryczny:     
Rok budowy: 1990    
Numer składnika aktywów trwałych: 402258    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie niesprawne    
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23% VAT    
Zdjęcie:     
      
14. SZLIFERKA DO WALKÓW HTG 442    
Producent/Kraj pochodzenia: SZWAJCARIA    
Typ : HTG 442    
Nr fabryczny: 79-213    
Rok budowy: 1979    
Numer składnika aktywów trwałych: 401545    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: KORPUS, NAPĘD, USZKODZONY ZESPÓŁ DIAMENTUJĄCY    
Waga/wymiary: 2000 kg / 2,5 x 2,5 x 2,2    
Cena minimalna: 10 000 PLN + 23% VAT    
     
15. Mazak centrum obróbcze    
Producent/Kraj pochodzenia: MAZAK CORP / JAPONIA    
Typ : VRX6305M    
Nr fabryczny: n/d    
Rok budowy: 2005    
Numer składnika aktywów trwałych: 404622    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka po próbach naprawy i ustawienia nie spełnia wymagań dla produkcji    
Waga/wymiary: 16500kg / N/D    
Cena minimalna: 170 000 PLN + 23% VAT    
     
16. Myjka ultradźwiękowa  ULT 909SPRAY Sprzedana    
Producent/Kraj pochodzenia:  Castor Polska    
Typ : ULT 909 SPRAY    
Nr fabryczny: ULT 200320    
Rok budowy: 2013    
Numer składnika aktywów trwałych: 601581    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Mycie ultradźwiękami wanna pojemność 980 litrów sterowanie elektryczne     
Cena minimalna: 10 000 PLN + 23% VAT    
     
17. Expandor Ultronex 1200  Wycofana    
Producent/Kraj pochodzenia: Hydra press / Polska    
Typ : ULTRONEX 1200    
Nr fabryczny: 1001110011    
Rok budowy: 2014    
Numer składnika aktywów trwałych: 408729    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Średnica stołu 130 cm, Szafa sterująca, podest.    
Waga/wymiary: 3100/ n/d    
Cena minimalna: 170 000 PLN + 23% VAT    
     
18. Linia fluorescencji ARDROX    
Producent/Kraj pochodzenia: USA    
Typ :     
Nr fabryczny:     
Rok budowy:     
Numer składnika aktywów trwałych: 801027    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Układ transportowy rolkowy Kabina odbiorcza oraz oczyszczalnia ścieków zamknięta     
Waga/wymiary:     
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT    
     
19. Frezarka OKUMA    
Producent/Kraj pochodzenia: USA    
Typ: MC 500H    
Nr fabryczny: 0414    
Rok budowy: 1996    
Numer składnika aktywów trwałych: 405477    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna technicznie  system OSP7000 chłodziarka ,transformator    
Waga/wymiary: około 16 ton 4,5/5,5/3,4    
Cena minimalna: 40 000 PLN + 23% VAT    
     
20. Tokarka CNC    
Producent/Kraj: CSEPEL Hungary    
Typ: ERI 250    
Nr fabryczny:    
Rok budowy: 1979    
Numer składnika aktywów trwałych: 400661    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne:    
Waga/wymiary:     
Cena minimalna:  4 000  PLN + 23% VAT    
     
21. Frezarka pionowa    
Producent/Kraj: CINCINNATI USA    
Typ: CTX    
Nr fabryczny: 4A3P5R-2    
Rok budowy: 2007    
Numer składnika aktywów trwałych: 405894    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka sprawna górnowrzecionowa konwencjonalna z liniałami    
Waga/wymiary: / 3 x 2 x 1,5 m    
Cena minimalna:  10 000 PLN + 23% VAT    
     
22.Centrum obróbcze pionowe 4 osiowe CHIRON    
Producent/Kraj pochodzenia:     
Typ: FZ 125 Magnum    
Nr fabryczny: bd    
Rok budowy: 1996    
Numer składnika aktywów trwałych: 401845    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna technicznie     
Waga/wymiary:     
Cena minimalna: 20 000 PLN + 23% VAT    
       
23. Wózek transportowy elektryczny    
Producent/Kraj pochodzenia:     
Typ: HF 080-105 SE    
Nr fabryczny: 12639-1-1    
Rok budowy: 2008    
Numer składnika aktywów trwałych: 700478    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne:    
Waga/wymiary:     
Cena minimalna:  8 000 PLN + 23% VAT    
     
24. Tokarka CNC Pionowa     
Producent/Kraj: GIDDING&LEWIS    
Typ: brak     
Nr fabryczny: 512-143-81    
Rok budowy: 1981    
Numer składnika aktywów trwałych: 404103    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: maszyna sprawna technicznie w ciągłej eksploatacji stół 48”. System sterowania G&L ELECTRICS szafy sterownicze klimatyzowane ,wentylator.    
Waga/wymiary: około 24 ton 4,5/4,0/4,5    
Cena minimalna: 30 000 PLN + 23% VAT    
     
25.  Tokarka CNC    
Producent/Kraj: Fabryka Warner & Swesey    
Typ: M-5280    
Nr fabryczny:     
Rok budowy: 1987    
Numer składnika aktywów trwałych: 403987    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: maszyna sprawna technicznie w ciągłej eksploatacji    
Waga/wymiary:      
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT    
     
26. Flow-Forming    
Producent/Kraj pochodzenia: LEIFELD METAL SPINING AG      
Typ : SFC 800V500    
Nr fabryczny: 10.7848.00    
Rok budowy: 2011    
Numer składnika aktywów trwałych: 408470    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna PNV/CNC do formowania elementów blaszanych z laserem i podgrzewaniem indukcyjnym sprawna w 100%, zdemontowana.    
Waga/wymiary: 15 ton 5.0 x 5.0    
Cena minimalna: 700 000 PLN + 23% VAT    
     
27.     
Producent/Kraj pochodzenia:     
Typ:     
Nr fabryczny:     
Rok budowy:     
Numer składnika aktywów trwałych:     
Inne dane techniczno-eksploatacyjne:     
Waga/wymiary:     
Cena minimalna:     
     
28. Wyważarka pozioma CMT 300    
Producent/Kraj pochodzenia: CIMAT    
Typ: Tokarka pozioma RT 505    
Nr fabryczny: 15610/14    
Rok budowy: 2014    
Numer składnika aktywów trwałych: 809409    
 Inne dane techniczno-eksploatacyjne:  uruchomiona nie używana      
Waga/wymiary: 5mx3m    
Cena minimalna: 40 000 PLN + 23% VAT    
     
29. Wanna    
Producent/Kraj pochodzenia: Serwitech    
Typ:     
Nr fabryczny:    
Rok budowy: 2018    
Numer zlecenia inwestycyjnego : 6012210     
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Detergent zastosowany w tej myjce jest podgrzewany za pomocą 4 grzałek o łącznej mocy 6kW i ciecz jest wprawiana w ruch za pomocą napowietrzania kąpieli. Obudowa oraz pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej    
Waga/wymiary: 1350x1150 pojemność 1300 litrów    
Cena minimalna: 10 000 PLN + 23 % VAT    
     
30.     
Producent/Kraj pochodzenia:   
Typ :   
Nr fabryczny:     
Rok budowy:     
Numer składnika aktywów trwałych:     
Inne dane techniczno-eksploatacyjne:     
Waga/wymiary:     
Cena minimalna:     
     
31. Tokarka  karuzelowa  Giddings & Lewis Machine & Tool Company    
Producent/Kraj pochodzenia: USA    
Typ: VTL 36”    
Nr fabryczny: 511-144-90    
Rok budowy: 1991    
Numer składnika aktywów trwałych: 406678     
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna technicznie w ciągłej eksploatacji. Sterowanie Numeripath z magazynem narzędziowym    
Waga/wymiary:    
Cena minimalna: 54 000 zł +23% VAT