Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż używanych maszyn i urzadzeń

Sprzedaż maszyn i urządzeń

LISTA MASZYN DO SPRZEDAŻY W  DRODZE PRZETARGU W PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. 

WAŻNE:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży określonych pozycji lub całego procesu sprzedaży na każdym etapie konkursu bez podawania przyczyn.

Decydującym kryterium wyboru najlepszej oferty będzie cena. W przypadku otrzymania ofert zawierających jednakową cenę zakupu – będzie wymagana oferta uzupełniająca.

Załadunek po stronie sprzedającego, transport , koszty oraz materiały  przygotowania do transportu  po stronie kupującego.

Osoba kontaktowa (kontakt w dni robocze w godz. 7-13)  Paweł Szafran tel. 693 732 566 , Sylwester Hadała  723 660 817

Oferty wysyłać na adres: pawel.szafran@prattwhitney.com , sylwester.hadala@prattwhitney.com

 

Złożone oferty muszą zawierać:

-  dane oferenta (imię, nazwisko, adres, dane Firmy - NIP, Regon, dane kontaktowe - nr tel., e-mail),

-  oświadczenie oferenta:  „Zapoznałem się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem przedmiotu konkursu i nie wnoszę w związku z tym żadnych zastrzeżeń.

Termin składania ofert:  do 27.05.2024

Terminy i godziny oględzin przedmiotu sprzedaży: 21.05.2024 - 23.05.2024 po wcześniejszym ustaleniu i do potwierdzenia z Paweł Szafran tel. 693 732 566 , Sylwester Hadała  723 660 817

Termin rozstrzygnięcia przetargu:  dnia 29.05.2024

Mailowe (lub telefonicznie) powiadomienie zostanie wysłane do oferentów, którzy wzięli udział w konkursie ofert, z informacją o wynikach rozstrzygających konkurs ofert.

Warunki płatności:  100% przed odbiorem/wywozem maszyny na podstawie FV Proforma.

Odbiór zakupionych pozycji z miejsca posadowienia:  w terminie do 14 dni od dokonania płatności,  płatność i odbiór w tym samym miesiącu).

Sprzedający nie pakuje zakupionych maszyn i urządzeń do transportu, tylko załadunek.

Wykaz może zawierać błędy.

UWAGA: Od dnia 20-08-2020 - Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą brać udziału w przetargu.

 Lista   maszyn do przetargu

LP Nr środka trwałego Nazwa maszyny/urządzenia TYP/model Cena wywoławcza netto Status          
1. 601647 MYJKA ULTRADZWIĘKOWA ULTRON UWP-1300MPS 80 000 Przetarg          
2. 601851 URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA LASEROWEGO L 100 35 000 Przetarg          
3. 800408 MASZYNA POMIAROWA AMS-L10/12 CNC 15 000 Przetarg          
4. 808062 STÓŁ ŚLUSARSKI   1 750 Przetarg          
5. 801027 LINIA FLORESCENCYJNA ADROX USA 35 000 Przetarg          
6. 405894 Frezarka pionowa CINCINNATI CTX 3 500 Przetarg          
7. 401845 CENTRUM OBRÓBCZE CHIRON MAGNUM FZ 125   7 000 Przetarg          
8. 700478 WÓZEK PLATFORMOWY ELEKTRYCZNY   2 000 Przetarg          
9. 403987 TOKARKA NUMERYCZNA M-5280 Warner&Swasey 15 000 Przetarg          
10. 6012210 WANNA DO MYCIA   5 000 Przetarg          
11. 401578 Szlifierko ostrzarka CHRISTEN CH -3084 CHRISTEN 3 000 Przetarg          
12. 405957 Tokarka OKUMA LB 45 LB4511 16 000  Przetarg          
13. 700368 Wózek podnośnikowy ręczny TG 10-16 1 750  Przetarg          
14. 500363 Zwijarka do blach Promau MCA0614/S MCA 0614/S 55 000  Przetarg          
15. 405174 Tokarka CHOFUM  SN TZC-32-N1 15 000 Przetarg          
       
Ceny minimalne/wywoławcze, poniżej szczegóły do przetargu :      
       
     
1. MYJKA ULTRADZWIĘKOWA    
Typ: UWP 1300MPS    
Producent/Kraj pochodzenia: ULTRON    
Rok budowy: 2014    
Numer fabryczny/seryjny: 193/2014    
Numer składnika aktywów trwałych: 601647    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Myjka nowa nie używana    
Waga/wymiary: 140KW    
Cena minimalna: 80 000 PLN + 23% VAT    
     
2. Urządzenie do czyszczenia laserowego    
Typ: L 100    
Producent/Kraj pochodzenia:  Cleanlaser Niemcy    
Rok budowy: 2009    
Numer fabryczny/seryjny: LO9-1163    
Numer składnika aktywów trwałych: 601851    
Gabaryty: 155x75x105    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: urządzenie sprawne w stanie dobrym.    
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT    
     
3. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa    
Producent/Kraj pochodzenia: ZETTMESS / Niemcy    
Typ : AMS-L10/12 CNC    
Nr fabryczny: 7124    
Rok budowy: 2002    
Numer składnika aktywów trwałych: 800408    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna w pełni sprawna Modernizacja 2013/2014 Renishaw , oprogramowanie GEOPAK MCosmnos-2v4    
Waga/wymiary: 5,8 t / n/d    
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT    
       
4. Stół ślusarski    
Producent/Kraj pochodzenia: Polska    
Rok budowy: 2012    
Numer składnika aktywów trwałych: 808062    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: stan techniczny dobry. Na wyposażeniu ramię uchwytowe, uchwyt tokarski, sterownik napędu pedał sterujący.    
Cena minimalna: 1 750 PLN + 23% VAT    
     
5. Linia fluorescencji ARDROX    
Producent/Kraj pochodzenia: USA    
Typ :     
Nr fabryczny:     
Rok budowy:     
Numer składnika aktywów trwałych: 801027    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Układ transportowy rolkowy Kabina odbiorcza oraz oczyszczalnia ścieków zamknięta     
Waga/wymiary:     
Cena minimalna: 35 000 PLN + 23% VAT    
     
6. Frezarka pionowa    
Producent/Kraj: CINCINNATI USA    
Typ: CTX    
Nr fabryczny: 4A3P5R-2    
Rok budowy: 2007    
Numer składnika aktywów trwałych: 405894    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: obrabiarka sprawna górnowrzecionowa konwencjonalna z liniałami    
Waga/wymiary: / 3 x 2 x 1,5 m    
Cena minimalna:  3 500 PLN + 23% VAT    
     
7. Centrum obróbcze pionowe 4 osiowe CHIRON    
Producent/Kraj pochodzenia:     
Typ: FZ 125 Magnum    
Nr fabryczny: bd    
Rok budowy: 1996    
Numer składnika aktywów trwałych: 401845    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Maszyna sprawna technicznie     
Waga/wymiary:     
Cena minimalna: 7 000 PLN + 23% VAT    
       
8. Wózek transportowy elektryczny    
Producent/Kraj pochodzenia:     
Typ: HF 080-105 SE    
Nr fabryczny: 12639-1-1    
Rok budowy: 2008    
Numer składnika aktywów trwałych: 700478    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne:    
Waga/wymiary:     
Cena minimalna:  2 000 PLN + 23% VAT    
     
9.Tokarka CNC    
Producent/Kraj: Fabryka Warner & Swesey    
Typ: M-5280    
Nr fabryczny:     
Rok budowy: 1987    
Numer składnika aktywów trwałych: 403987    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: maszyna sprawna technicznie w ciągłej eksploatacji    
Waga/wymiary:      
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT    
     
10. Wanna    
Producent/Kraj pochodzenia: Serwitech    
Typ:     
Nr fabryczny:    
Rok budowy: 2018    
Numer zlecenia inwestycyjnego : 6012210     
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Detergent zastosowany w tej myjce jest podgrzewany za pomocą 4 grzałek o łącznej mocy 6kW i ciecz jest wprawiana w ruch za pomocą napowietrzania kąpieli. Obudowa oraz pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej    
Waga/wymiary: 1350x1150 pojemność 1300 litrów    
Cena minimalna: 5 000 PLN + 23 % VAT    
     
11.Szlifierko ostrzarka    
Producent / Kraj pochodzenia: Szwajcaria    
Typ: CHRISTEN    
Nr fabryczny:     
Rok budowy:    
Numer składnika aktywów trwałych: 401578    
Cena minimalna: 3 000 PLN + 23 % VAT    
     
12.Tokarka     
Producent / Kraj pochodzenia: OKUMA    
Typ: LB4511    
Nr fabryczny: 0812.0104    
Rok budowy: 1996    
Numer składnika aktywów trwałych: 405957    
Cena minimalna: 16 000 PLN + 23 % VAT    
     
13.Wózek podnośnikowy ręczny    
Producent / Kraj pochodzenia: YALE-Niemcy    
Typ: TG 10-16    
Nr fabryczny: 2005HG000896    
Rok budowy: 2005    
Numer składnika aktywów trwałych: 700368    
Cena minimalna: 1 750 PLN + 23 % VAT    
     
14. Zwijarka do blach    
Producent / Kraj pochodzenia: POL-WELT Katowice    
Typ: MCA 0614/S    
Nr fabryczny: 21540004    
Rok budowy: 2014    
Numer składnika aktywów trwałych: 500363    
Cena minimalna: 55 000 PLN + 23 % VAT    
     
15. Tokarka SN TZC-32-N1    
Producent/Kraj pochodzenia: CHOFUM (POLSKA)    
Typ: SN TZC-32-N1    
Numer fabryczny/seryjny: 815    
Rok budowy: 2006    
Numer składnika aktywów trwałych: 405174    
Inne dane techniczno-eksploatacyjne: Urządzenie sprawne    
Waga/wymiary: 5 000kg    
Cena minimalna: 15 000 PLN + 23% VAT