Dolina Lotnicza

Podkarpacie to region o bogatych tradycjach lotniczych. W 2003 roku z ówczesnej WSK Rzeszów wyszła inicjatywa powołania stowarzyszenia zrzeszającego producentów przemysłu lotniczego pod nazwą „Dolina Lotnicza".

 

Zrzeszająca początkowo 17 podmiotów organizacja „urosła” obecnie do 165.

 

Głównym celem projektu była konsolidacja przemysłu oraz zbudowanie wspólnej strategii rozwojowej i współpraca z innymi podobnymi klastrami w Europie i na świecie. Stowarzyszenie i wchodzące w jego skład firmy rozwijają się, mają ambitne programy oraz klientów w kraju i zagranicą. Przede wszystkim perspektywy rozwojowe na wiele najbliższych lat. Powołanie „Doliny Lotniczej” i jej rozwój, obecna pozycja, wpływ na krajobraz gospodarczy regionów, rozliczne inicjatywy dotyczące m.in. edukacji na każdym poziomie, świadczą sukcesie przedsięwzięcia.

 

Roczna łączna sprzedaż firm wchodzących w skład stowarzyszenia kształtuje się na poziomie 3 miliardów dolarów.

Więcej: http://www.dolinalotnicza.pl/