Możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju

Swoim pracownikom oferujemy szerokie możliwości rozwoju poprzez pakiet różnorodnych programów rozwojowych czy szkoleń związanych z wykonywaną pracą.

Dużym atutem jest także praca w zróżnicowanym i międzynarodowym środowisku, gwarantującym rozwój także poprzez relacje i doświadczenie.

 

Nauka poprzez edukację

Umożliwiamy pracownikom podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności na różnych płaszczyznach. Szansą na uzupełnienie i doskonalenie swojej wiedzy, oprócz szkoleń  jest udział w Programie Scholar, który w pełni finansuje studia.  Skorzystało z niego już 1000 naszych pracowników! Dofinansowujemy też  studia podyplomowe na wybranych kierunkach, a dodatkowo umożliwiamy uczestnictwo w kursach  nauki języka obcego.

 

Nauka poprzez relacje - uczymy się od siebie!

Doceniamy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników, w związku z tym rozwijamy swoje zespoły także w oparciu o dzielenie się wiedzą z innymi.  Dzięki temu, jako pracownik będziesz mógł czerpać wiedzę od przełożonych, nawiązywać relacje z pracownikami z najbliższego otoczenia w ramach całej United Technologies Corporation.

 

Nauka przez doświadczenie

Najdoskonalszą formą rozwoju jest nauka przez doświadczenie. Firma umożliwia pracownikom uczestnictwo w różnych projektach przekrojowych, które dają możliwość sprawdzenia się w pełnieniu nowych funkcji. Szansą na zdobycie nowych kompetencji są także awanse pionowe jak i poziome, które są kolejnymi etapami na drodze do osiągnięcia satysfakcji zawodowej.