Zarząd

Zarząd

Pratt Whitney_097.jpg [485.18 KB] Pratt Whitney_150.jpg [466.11 KB]

Piotr Owsicki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bartosz Kuźniarowski - Wiceprezes Zarzadu ds. Operacyjnych

_KB_1431.jpg [1.29 MB] Alicja Wycisk - Kaleta

Sławomir Świąder - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Alicja Kaleta - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny