Zarząd

Zarząd

Marek Darecki Marcin Samolej Raoul Popescu

Marek Darecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Marcin Samolej - Wiceprezes Zarzadu ds. Operacyjnych, Dyrektor Zarządzający

Raoul Popescu -  Wiceprezes Zarządu ds. Serwisu, Remontów i APU

Jacek Połap Alicja Wycisk - Kaleta Bogusław Wesołowski

Jacek Połap - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Alicja Wycisk - Kaleta - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny

Bogusław Wesołowski - Członek Zarządu