Zarząd

Zarząd

Wojciech Wasik_mniejszy.jpg [9.83 KB] Marcin Samolej Raoul Popescu

Wojciech Wasik - Prezes Zarządu

Marcin Samolej - Wiceprezes Zarzadu ds. Operacyjnych, Dyrektor Generalny

Raoul Popescu -  Członek Zarządu

_KB_1431.jpg [1.29 MB] Alicja Wycisk - Kaleta SHB08849.jpg [15.09 MB]

Sławomir Świąder - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Alicja Wycisk - Kaleta - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny

Piotr Owsicki - Członek Zarządu