Zarząd

Zarząd

Marek Darecki Marcin Samolej Raoul Popescu

Marek Darecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Marcin Samolej - Wiceprezes Zarzadu ds. Operacyjnych, Dyrektor Zarządzający

Raoul Popescu -  Wiceprezes Zarządu ds. Serwisu, Remontów i APU

_KB_1431.jpg [1.29 MB] Alicja Wycisk - Kaleta  

Sławomir Świąder - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Alicja Wycisk - Kaleta - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny