Komunikacja z akcjonariuszami

Komunikacja z akcjonariuszami

Komunikacja z akcjonariuszami

Pratt & Whitney Rzeszów Spółka Akcyjna, ul. Hetmańska 120, 35 – 078 Rzeszów Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000014898, kapitał zakładowy: 113.704.610 PLN, wpłacony w całości, REGON: 690-297-876, NIP: 813-02-67-970

 

Wezwania do złożenia dokumentów akcji