DEMONSTRATOR +

DEMONSTRATOR +

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

 realizuje projekt pt.

Testowanie krytycznych elementów silnika lotniczego o podwyższonych parametrach użytkowych”

 

akronim TEST

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach przedsięwzięcie pn. "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej"

Wartość całkowita projektu:  24 170 720 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR:  18 569 860 PLN

Okres realizacji projektu: 2014-2016

 

Celem projektu jest wytworzenie komponentów i modułów – podzespołów silnika turbinowego charakteryzujących się nowymi parametrami użytkowymi oraz wykonanie ich testów na zbudowanych w ramach projektu dedykowanych stoiskach odtwarzających warunki eksploatacyjne. Pracami w ramach projektu będą objęte następujące elementy i moduły – podzespoły silnika:

 

             - Obudowa kadłuba przekładni, 

- Tarcza turbiny,

- Uszczelnienie wału silnika,

- Odlew rdzeniowany łopatki turbiny.

 

Przepisy lotnicze wymagają prowadzenia próby pracy kompletnego silnika na stoiskach hamowniczych dla każdej wprowadzonej istotnej zmiany w jego konstrukcji. Każdorazowa próba hamownicza całego silnika zwiększa koszty jego produkcji. Nowe techniki wytwarzania lub nowe materiały na etapie prób i dopracowywania podzespołów muszą być poddawane wielokrotnie testom dla potwierdzenia ich zdolności eksploatacyjnej i niezawodności. Znaczne obniżenie kosztów jest możliwe poprzez wykonanie prób na specjalistycznych dedykowanych stoiskach testujących. Realizacja przedstawionego tematu wymaga nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i badawczych. Weryfikacja nowych rozwiązań jak również identyfikacja i ocena spełnienia ograniczeń konstrukcyjnych gwarantujących wysoką jakość zostanie przeprowadzona poprzez badania weryfikacyjne na stoiskach badawczych. Punktem wyjścia do stworzenia nowoczesnej konstrukcji będzie analiza możliwych do zastosowania rozwiązań pozwalających zwiększyć osiągi modułów silników oraz określenie parametrów nowego wyrobu. Wyniki przeprowadzonych badań stoiskowych będą podstawą do wprowadzenia nowoczesnej architektury konstrukcji oraz wprowadzenie nowatorskich technologii.