Uruchomienie produkcji nowego typu przekładni planetarnych turbinowych silników lotniczych

Uruchomienie produkcji nowego typu przekładni planetarnych turbinowych silników lotniczych

Uruchomienie produkcji nowego typu przekładni planetarnych turbinowych silników lotniczych

Logo 

 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

realizuje projekt

 

Uruchomienie produkcji nowego typu przekładni planetarnych turbinowych silników lotniczych

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 

Wartość całkowita projektu: 41 880 000,00 PLN

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 940 000,00 PLN

 

Okres realizacji projektu: 2012-2015

 

W ramach realizacji projektu, dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii, uruchomiona zostanie produkcja nowego typu przekładni planetarnych turbinowych silników lotniczych. Przekładnie te stanowią kluczowe rozwiązanie konstrukcyjne dla najnowszego typu silników lotniczych, których cechą charakterystyczna jest dwucyfrowa redukcja zużycia paliwa i kilkudziesięcioprocentowa redukcja hałasu oraz redukcja emisji do powietrza CO2 i tlenków azotu. Realizacja projektu - zakup najnowocześniejszych w świecie obrabiarek, wdrożenie innowacyjnych technologii oraz nowych rozwiązań organizacyjnych, pozwoli na wdrożenie do produkcji w WSK Rzeszów nowego w skali światowej wyrobu.

 

 

www.poig.gov.pl