Jakość

Jakość

W branży lotniczej jakość ma szczególne znaczenie. Jest to najważniejsza, najwyższa wartość, bo chodzi o ludzkie życie.

Pratt & Whitney Rzeszów nie ustaje w staraniach o utrzymywanie jakości na najwyższym poziomie i stałe doskonalenie się, aby sprostać wszystkim wymaganiom
i oczekiwaniom.

Zarządzanie poprzez jakość dotyczy wszystkich poziomów organizacji, a dbałość o nią jest obowiązkiem każdego pracownika.

System jakości opiera się o:

 • pracowników – ich świadomość, umiejętności i kompetencje;
 • strukturę organizacyjną – jej schematy, określenie odpowiedzialności
  i uprawnień;
 • zasoby materialne – infrastrukturę i sprzęt;
 • przepisy: procedury, instrukcje, regulaminy itp.
 • zapisy jakościoweDzięki spełnieniu powyższych warunków jesteśmy w stanie zapewnić rozwój
  i doskonalenie organizacji, ale także spełnienie wymagań klientów i zwiększenie konkurencyjności.Pratt & Whitney Rzeszów posiada certyfikaty:
 • AS9100C;
 • PART 21J, PART 21G, PART145;
 • NADCAP.