Aktualne ogłoszenia o zakupach

Dostawa i uruchomienie centrum tokarskiego z możliwością frezowania

Szanowni Państwo;

w imieniu Działu Zakupów spółek Pratt & Whitney w Polsce (ESCO*) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: dostawę i uruchomienie centrum tokarskie z możliwością frezowania.

1. Przedmiot zapytania:

Dostawa i uruchomienie:

Zaawansowane 5-osiowe centrum obróbkowe dla linii GasGeneratorów

Advanced 5-axis multitasking machine tool for gas generator cases machining

2. Odbiorca: 

Pratt &Whitney Rzeszów S.A.;

3. Miejsce dostawy:

Pratt &Whitney Rzeszów S.A.  ul. Hetmańska 120; 35-078 RZESZÓW, POLSKA

4. Zakres dostawy:

 

zgodnie z zakresem w załączniku: "PWR_Sunrise_Technical_task_MT_FMS_PROCESS__V02__20240215.xlsx"

 Osoba kontaktowa: Grzegorz Szyszka

grzegorz.szyszka@prattwhitney.com

5. Wizja lokalna:

 

 

 

Jeżeli wizja lokalna jest wymagana, prosimy o kontakt z podanym koordynatorem celem ustalenia terminu

Za udzielenie dodatkowych informacji technicznych niezbędnych do opracowania oferty na powyższy zakres odpowiada Koordynator

W przypadku braku przepustek na wejście teren firmy proszę o kontakt z Koordynatorem

 

 

 

Koordynator:

 

 

imię/ nazwisko

Grzegorz Szyszka

 

e-mail

grzegorz.szyszka@prattwhitney.com

 

telefon

+48 723 660 385

 

6. Oferta powinna zawierać:

termin realizacji dostawy

 

 

 

cenę / walutę

 

 

udzieloną gwarancję

 

 

informację, czy realizacja dostawy wymaga przekazania danych osobowych

 

 

(jeśli tak, podania sposobu przechowywania danych osobowych oraz okresu ich przechowywania)

 

 

 

 

 

 

7. Termin złożenia oferty:

 Do 05.04.2024

 

 

 

 

 

 

8. Załączniki:

PWR_Sunrise_Technical_task_MT_FMS_PROCESS__V02__20240215.xlsx

 

 

9. Kontakt

w sprawach handlowych:

 

w sprawach technicznych - Koordynator:

imię/ nazwisko

Sławomir Podgórski

 

Grzegorz Szyszka

e-mail

slawomir.podgorski@prattwhitney.com

 

grzegorz.szyszka@prattwhitney.com

telefon

+48 604 959 026

 

+48 723 660 385

10.  Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem  poniższych warunków zapytania ofertowego:

 

Pratt &Whitney Rzeszów S.A.      https://pwrze.com/dostawcy/warunki-zapytania-ofertowego-rfq

Niezbędne informacje znajdują się w załączonych dokumentach. Niektóre pliki zostały zgodnie z polityką PWR zakodowane hasłem. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z firmą PWR prosimy o odesłanie podpisanej Umowy o Ochronę Informacji załącznik „O_NDA_PL (005)” a hasło dekodujące zostanie do Państwa dostarczone w kolejnej wiadomości.

11. Wymagania BHP dla Dostawców właściwe dla wskazanego odbiorcy:

 

Pratt &Whitney Rzeszów S.A.      https://pwrze.com/dostawcy/wymagania-bhp-i-ochrony-srodowiska

12. Pozostałe warunki Odbiorcy:

 

 

 

Pratt &Whitney Rzeszów S.A.      https://pwrze.com/dostawcy

Ważne:

Pracownicy wykonawcy i podwykonawców przebywający na terenie spółek Pratt & Whitney zobowiązują się do przestrzegania przepisów branżowych BHP i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Pratt'ach (punkt 11).

 

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena netto (100%) za realizację przedmiotu zapytania pod warunkiem zgodności ze „Specyfikacją Techniczną” stanowiącą Załącznik „PWR_Sunrise_Technical_task_MT_FMS_PROCESS__V02__20240215.xlsx”.

 

 

 

Niekompletna oferta nie będzie brana pod uwagę.

Ofertę należy przesłać na adres email: slawomir.podgorski@prattwhitney.com

WARUNKI HANDLOWE

Preferowane warunki płatności: 80% do 30 dni od daty dostawy na podstawie faktury VAT, 20% do 30 dni po podpisaniu przez Użytkownika Świadectwa Odbioru Końcowego.

Warunki dostawy:

DAP Rzeszów, rampa rozładunkowa na terenie zakładu PWR – w przypadku dostawców spoza Unii Europejskiej lub formuły DDP Rzeszów, rampa rozładunkowa na terenie zakładu PWR - w przypadku dostawców krajowych i dostawców z krajów Unii Europejskiej, a wszystkie pojęcia dotyczące dostawy będą interpretowane zgodnie z zasadami „Incoterms 2010”.

Okres związania ofertą: min. 60 dni

         

 

Warunki i wymagania dla Dostawców