Wymagania BHP i Ochrony Środowiska

Wymagania BHP i Ochrony Środowiska

Od 14 grudnia 2020 r. istnieje obowiązek wykonywania szkolenia BHP, OŚ i PPOŻ online za pośrednictwem platformy LimeBook. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dostawców i podwykonawców.

Link do szkolenia online: https://t.two.limeaccess.com/LJIW5E

Uwaga: po wykonaniu szkolenia online na podany podczas rejestracji adres e-mail, zostanie wysłany kod PIN, który należy przedstawić w biurze przepustek. Kod PIN służy do weryfikacji wykonania szkolenia ogólnego BHP, OŚ i PPOŻ.

WYMAGANIA BHP, OŚ I PPOŻ OBOWIĄZUJĄCE KONTRAHENTÓW OD 19.03.2024 R.

Załącznik nr 1 - Formularz kwalifikacyjny

Załącznik nr 2 - Ocena ryzyka prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne FM

Załącznik nr 4 - Ocena ryzyka prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne SUR

Załącznik nr 6 - Rejestracja i szkolenie osób wchodzących

Wymagania dla maszyn

WYMAGANIA BHP, OŚ I PPOŻ OBOWIĄZUJĄCE KONTRAHENTÓW DO 18.03.2024 R.