INNOCAST

INNOCAST

Logo

 

 

Zaawansowane techniki odlewnicze – „INNOCAST”

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Nazwa beneficjenta: WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

 

Partnerzy projektu:

  1. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
  2. Politechnika Alaska w Gliwicach
  3. Politechnika Warszawska, Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”.
  4. Politechnika Śląska w Gliwicach.
  5. Instytut Energetyki, Oddziałem Ceramiki CEREL.
  6. POLWAX S.A.
  7. INFOSTER sp. z o.o.

Okres realizacji projektu:     2013-2018

Celem projektu jest opracowanie technologii odlewania wielkogabarytowych, rdzeniowanych cienkościennych sześciołopatkowych segmentów aparatów kierujących turbiny niskiego ciśnienia silnika odrzutowego GP7000. Obecnie  tego typu segmenty wykonane są jedynie przez jedną firmę na świecie - Alcoa Howmet. Do osiągnięcia wymagań stawianych produkcji wielkogabarytowych, rdzeniowanych cienkościennych sześciołopatkowych segmentów aparatów kierujących turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego GP7000 konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz rozwinięcie poszczególnych etapów procesu odlewniczego. Wymaga to  opracowania nowych materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym (woski, materiały ceramiczne oraz rdzenie).