TED

TED

Logo

 

Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej – „TED”

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nazwa beneficjenta: WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

 

Partnerzy projektu:

  1. ULTRATECH sp. z o.o.
  2. WALDREX Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.   
  3. Akademią Górniczo Hutniczą im. Stanisława Staszica.
  4. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
  5. Politechnika Opolska.
  6. Politechnika Krakowska.
  7. Instytut Lotnictwa.
  8. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
  9. Politechnika Lubelska

Okres realizacji projektu:     2013-2018

 

Celem projektu jest optymalizacja konstrukcji turbiny napędowej mająca na celu zwiększenie sprawności, zwiększenie wytrzymałości oraz wydłużenie okresu eksploatacji. Uzyskanie w/w parametrów eksploatacyjnych wiążę się z przeprowadzeniem skomplikowanych badań i przetestowania kilku rozwiązań konstrukcyjnych. Współczesne konstrukcje lotnicze stawiają sobie za cel osiągnięcie jak największych sprawności zespołów przepływowych, dotyczy to sprężarki, komory spalania i turbiny. Celem optymalnego wykorzystanie parametrów cieplnych przepływającego strumienia zespoły sprężarek i turbin zostały podzielone na zespoły wysoko ciśnieniowe, średnio i niskociśnieniowe. W każdym z tych układów turbiny stanowią napęd sprężarek, zespoły składające się ze sprężarki, komory spalania i turbiny są potocznie nazywane gas - generatorami.