GP7200

GP7200

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z

wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,

wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,

wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

 

 realizuje projekt pt.

Technologia wytwarzania typoszeregu precyzyjnych, polikrystalicznych, rdzeniowanych odlewów cienkościennych, wielkogabarytowych łopatek rotora niskiego ciśnienia turbiny nowej generacji silnika lotniczego GP7200

akronim 7200

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu INNOTECH

Wartość całkowita projektu: 7 200 000 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR: 4 307 500 PLN

Okres realizacji projektu: 2013-2015

 

Celem projektu jest wykonanie prac badawczych niezbędnych do opracowania technologii wytwarzania nowego asortymentu precyzyjnych odlewów wielkogabarytowych, cienkościennych łopatek turbiny nowej generacji silnika lotniczego GP7200. Istotą projektu jest rozwiązanie technologiczne i techniczne zapewniające kontrolowane kształtowanie optymalnej jakości odlewanych łopatek turbin. Prace badawcze nakierowane są na  minimalizowanie niedolewów podczas wypełniania formy odlewniczej oraz uzyskanie wymaganej warunkami odbiorczymi makro i mikro struktury odlewów.