REFOR

REFOR

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z

 Uczelnianym Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego  Politechniki Rzeszowskiej

 realizuje projekt

Opracowanie i wdrożenie technologii kształtowania plastycznego z nagrzewaniem oporowym elementów silników lotniczych z trudnoodkształcalnych nadstopów niklu i żelaza.

akronim REFOR

 

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu INNOTECH

Wartość całkowita projektu: 5 987 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR: 2 786 200,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2013-2015

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii kształtowania plastycznego z zastosowaniem techniki elektrycznego nagrzewania oporowego wsadu – blachy. Nagrzewanie oporowe znacznie skrócenie czas wytwarzania trudnoodształcalnych stopów niklu utwardzanych wydzieleniowo. Opracowana technologia kształtowania blach umożliwi obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie liczby operacji technologicznych (eliminacja wyżarzania odprężającego).