ROLOT

ROLOT

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

 realizuje projekt

„Opracowanie procesu zrobotyzowanego zatępiania krawędzi elementów o zmiennym kształcie stosowanych w silnikach lotniczych
 z wykorzystaniem systemu automatycznej adaptacji trajektorii narzędzia.”
akronim ROLOT

 

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu INNOTECH

Wartość całkowita projektu: 4 270 600 zł

Wartość dofinansowania z NCBiR: 2 662 026 zł

Okres realizacji projektu: 2013-2015

 

Celem projektu jest opracowanie technologii automatyzacji procesów technologicznych na elementach z nieprecyzyjnie zdefiniowanym kształtem.

Prace badawcze związana są z technologią wytwarzania elementów silników lotniczych (dyfuzorów), w których występują elementy o zmiennym kształcie. Spowodowane jest to stosowaną technologią odlewania charakteryzującą się zmienną geometrią detalu w zależności od dokładności wykonania form odlewniczych i zjawiska skurczu w trakcie krzepnięcia. Generuje to trudności z precyzyjnym definiowaniem kształtu, co z kolei skutkuje koniecznością stosowania ręcznej obróbki (np. zatępienie krawędzi) z braku możliwości powtarzalnego określenia ścieżki narzędzia.