ROTEK

ROTEK

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z

 Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach

 

 realizuje projekt

Opracowanie i wdrożenie technologii zrobotyzowanego spawania złączy teowych elementów silnika lotniczego wraz z systemem monitorowania parametrów procesu.” akronim ROTEK

 

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu INNOTECH

Wartość całkowita projektu: 3 690 000 zł

Wartość dofinansowania z NCBiR: 1 958 900 zł

Okres realizacji projektu: 2013-2015

 

Celem projektu jest opracowanie technologii zrobotyzowanego wykonywania spoin pachwinowych metodą TOPTIG, spełniającej wymagania międzynarodowych norm lotniczych w zakresie: kontroli parametrów spawania, nadzoru i rejestracji parametrów spawania w celu potwierdzenia prawidłowości procesu.