SKINT

SKINT

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie

z Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

 

realizuje projekt

Optymalizacja i nadzór procesu obróbki skrawaniem cienkościennych zespołów silników lotniczych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej

akronim SKINT

 

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu INNOTECH

Wartość całkowita projektu: 6 899 850,00 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR: 4 049 375,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2013-2015

 

Celem projektu jest opracowanie metodologii nadzoru krytycznych parametrów procesu wytwarzania cienkościennych zespołów silnika lotniczego. W ramach projektu zostanie opracowany inteligentny system nadzoru spełniający obostrzone wymagania bezpieczeństwa i niezawodności przemysłu lotniczego.