TEC

TEC

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej

 realizuje projekt pt.

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania mikserów spalin (tłumików hałasu) turbinowych silników lotniczych

 

akronim TEC

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu INNOTECH

Wartość całkowita projektu: 5 860 000 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR: 2 949 500 PLN

Okres realizacji projektu: 2012-2014

 

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania mikserów spalin (tłumików hałasu) przeznaczonych dla nowej generacji turbowentylatorowych silników lotniczych. Mikser spalin to przestrzennie złożona powłokowa struktura wykonana ze stali stopowej oraz z żaroodpornych i żarowytrzymałych nadstopów niklu. Nowy kształt miksera pozwoli na zmniejszenie poziomu hałasu silnika turbowentylatorowego przez precyzyjne mieszanie chłodnego powietrza wypływającego z wentylatora z małą prędkością z gorącym powietrzem wypływającym z turbiny z dużą prędkością.