TRIPLEX

TRIPLEX

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z

 Laboratorium Badań i Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,

wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

 realizuje projekt pt.

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania powłok ceramicznych i węglikowych przy użyciu trójelektrodowego palnika plazmowego TRIPLEX PRO 200

akronim  TREKS

 

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu INNOTECH

Wartość całkowita projektu: 3 400 000 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR:  1 501 476 PLN

Okres realizacji projektu: 2012-2014

 

Celem projektu jest wdrożenie systemu TRIPLEX PRO 200 oraz opracowanie własnej technologii wytwarzania zespołu powłok ochronnych na elementach silnika lotniczego.

W ramach projektu zostanie opracowana i wdrożona technologia wytwarzania powłok na elementach silnika lotniczego: obudowach sprężarek wysokiego ciśnienia wykonanych ze stopu tytanu z zastosowaniem nowoczesnego trójelektrodowego systemu TRIPLEX PRO 200. W ramach projektu opracowane zostaną warunki oraz kryteria oceny i kwalifikacji powłok,  parametry wytwarzania powłok otrzymywanych w procesach natryskiwania cieplnego oraz określony zostanie wpływ tych parametrów na właściwości powłok.