AIRBRAZ

AIRBRAZ

Logo

 

 

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Akademią Górniczo-Hutniczą

 realizuje projekt pt.

Opracowanie wzorcowych technologii dla procesów lutowania próżniowego stali

wysokostopowych i superstopów niklu lutami na bazie Ni oraz Cu części stosowanych
w silnikach lotniczych”

akronim  AIRBRAZ

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu Badań Stosowanych

Wartość całkowita projektu:  3 360 000 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR:  2 872 500 PLN

Okres realizacji projektu: 2012-2015

 

Celem projektu jest utworzenie bazy danych procesów lutowania próżniowego stali i stopów niklu /Inconel, Hasteloy/ stosownych w silnikach lotniczych przy wykorzystaniu spoiw grup Ni-Cr, Ni-Si-B, Ni-Cr-B-Si oraz miedzi. W ramach projektu zostaną określone  właściwości materiałów w strefie złącza oraz ich wpływ na właściwości połączeń lutowanych. Dane te  będą podstawa do opracowania technologii lutowania elementów silników lotniczych. Określenie wpływu możliwych zmian parametrów procesów wchodzących w skład technologii lutowania w wysokiej próżni, które nie powodują przekroczenia wymagań technicznych zespołów silników lotniczych wpłynie na poprawę jakości złączy lutowanych. W procesie badań  zostanie określony  wpływ; technologii przygotowania powierzchni, gatunku ilości i formy lutu, parametrów proces lutowania /czas temperatura, wysokość próżni i ciśnienia cząstkowego itd./ na właściwości eksploatacyjne wykonanego połączenia lutowanego.