FLOWFO

FLOWFO

Logo

 

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej,

Wydziałem Inżynierii Materiałowej  Politechniki Warszawskiej

 realizuje projekt pt.

Opracowanie wytycznych technologicznych w procesie kształtowania plastycznego przez zgniatanie obrotowe z zastosowaniem nagrzewania laserowego dla materiału typu Inconel”

akronim  FLOWFO

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu Badań Stosowanych

Wartość całkowita projektu:  4 750 050 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR:  3 962 550 PLN

Okres realizacji projektu: 2012 – 2015

 

Celem projektu są badania mające na celu opracowanie podstaw technologii pozwalającej na wykonanie elementów turbiny silnika odrzutowego z nadstopu niklu typu Inconel metodą zgniatania obrotowego z nagrzewaniem laserowym. Badania są realizowane przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej, przeróbki plastycznej i matematycznego modelowania procesów z Politechniki Warszawskiej, AGH oraz specjalistów z WSK „PZL-Rzeszów” S.A. W ramach przedsięwzięcia zastosowane zostanie  laserowe nagrzewanie elementów z blach wykonanych z trudno odkształcalnych materiałów z nadstopów niklu w procesie plastycznego kształtowania metodą zgniatania obrotowego. W ramach badań badawczych zostaną zbudowane modele plastycznego kształtowania w procesach zgniatania obrotowego z zastosowaniem laserowego nagrzewania i opracowane zakresy parametrów technologicznych do prowadzenia procesu. Kolejnym istotnym celem badań jest identyfikacja struktury i właściwości elementów wykonanych metodą zgniatania obrotowego z nagrzewaniem laserowym.