INODLEW

INODLEW

Logo

 

WSK „PZL-Rzeszów” S.A.

wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej  Politechniki Warszawskiej

 realizuje projekt pt.

Optymalizacja technologii wielowarstwowej ceramicznej formy odlewniczej do precyzyjnego odlewania krytycznych części turbin silników lotniczych”

akronim  INODLEW

współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu Badań Stosowanych

Wartość całkowita projektu:  3 800 000 PLN

Wartość dofinansowania z NCBiR:  2 675 000 PLN

Okres realizacji projektu: 2012-2015

Celem projektu jest rozwój technologii odlewania krytycznych elementów silników lotniczych o niesymetrycznych i złożonych kształtach przeznaczonych do turbiny silnika lotniczego. W gorącej części turbiny  przekraczane są krytyczne wartości obciążenia cieplnego części wykonanych z żarowytrzymałych nadstopów niklu i  stosowanie chłodzenia za pomocą mediów przepływających przez specjalne wewnętrzne kanały pozwala na zapewnienie niezawodnej pracy turbiny. Kanały te odtwarzane są w procesie odlewniczym przez monolityczne lub ażurowe rdzenie ceramiczne, zatapiane wstępnie w woskowych modelach odlewniczych, a następnie w formach odlewniczych. Rdzenie te muszą być usunięte z odlewu bez naruszenia kształtu, wymiarów i wymaganej gładkości powierzchni odtwarzanego kanału chłodzącego. Integralnym wymogiem jakościowymi, poza kształtem, wymiarami i tolerancjami wymiarowymi, jest brak występowania niedopuszczalnych defektów na powierzchni eksploatacyjnej.

Celem praktycznym projektu jest stworzenie wiedzy technologicznej przydatnej do udoskonalenia technologii ceramicznej wielowarstwowej formy odlewniczej stosowanej w procesie wytwarzania precyzyjnych odlewów krytycznych części turbin silników lotniczych który wymaga:

  • Optymalizacji woskowych materiałów modelarskich, kompozycji antyadhezyjnych oraz parametrów formowania pod kątem stworzenia technologicznych warunków do osiągania i zachowania stabilnej powtarzalności kształtu i wymiarów zestawów odlewniczych modeli woskowych;
  • Opracowania chemicznych metod modyfikowania powierzchni woskowych zestawów modeli odlewniczych, stosowanych w technologii wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych, pod kątem ujednorodnienia oraz stabilizacji powtarzalności adhezji kompozycji masy lejnej nanoszonej na model jako przy modelowa warstwa formy odlewniczej;
  • Modyfikacji procesu wytapiania woskowych zestawów modeli odlewniczych, z surowych wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych, pod kątem ograniczenia niedopuszczalnych wad powierzchniowych odlewów generowanych przez defekty wykonawcze form odlewniczych w postaci pęknięć warstwy przy modelowej;
  • Modyfikacji procesu wypalania i wyżarzania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych pod kątem ograniczenia niedopuszczalnych wad powierzchniowych odlewów generowanych przez defekty wykonawcze form odlewniczych w postaci pęknięć warstwy przy modelowej i wtrąceń;
  • Opracowanie bezpiecznej dla środowiska technologii utylizacji odpadów technologicznych powstających z roztwarzania ceramicznych rdzeni odlewniczych.