NGPF Seals

NGPF Seals

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb-1.jpg [163.60 KB]

 

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem.jpg [45.07 KB]

 

UE_EFRR_rgb-2.jpg [213.20 KB]

 

znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.jpg [172.29 KB]

 

PRATT & WHITNEY RZESZÓW S.A.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Kompleksowa optymalizacja konstrukcji, technologii oraz wdrożenie procesu wytwarzania wirujących elementów krytycznych turbinowego silnika lotniczego”

 

Celem projektu jest optymalizacja konstrukcji i opracowanie technologii wirujących uszczelnień silników rodziny NGPF.

 

Umowa o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0032/18-00

Całkowita Wartość Projektu: 10 033 175.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 743 400.00 PLN

 

Projekt realizowany w latach 2018-2021

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii, wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i wdrożenie do produkcji wirujących uszczelnień do silników z rodziny NGPF (New Generation Product Family) z trudno obrabialnych stopów niklu tzw. HRSA (Heat Resistant Super Alloy). Wirujące uszczelnienia są elementami krytycznymi w turbinie wysokiego ciśnienia silnika lotniczego odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lotu w związku z czym proces obróbki i warunki odbioru są obwarowane surowymi wymaganiami jakościowymi w zakresie geometrii, stanu warstwy wierzchniej, w szczególności pod kątem eliminacji zjawiska zwanego „białą warstwą”. Części te podlegają wymaganiom ESA (Enginering Source Approval), co wiąże się z koniecznością pełnego określenia wpływu parametrów procesu na warstwę wierzchnią i wytrzymałość zmęczeniową. Po etapie przeprowadzenia badań niszczących proces podlega zatwierdzeniu i zamrożeniu i jakakolwiek zmiana mająca wpływ na charakterystyki konstrukcyjne produktu w procesie powoduje konieczność przeprowadzenia ponownych badań niszczących oraz procedury zatwierdzania parametrów procesu.

W ramach prac B+R  planowane jest wypracowanie rozwiązań  pozwalających na  ograniczenie wpływu narzędzi na stan warstwy wierzchniej, eliminację deformacji w procesie związanym z  niskim współczynnikiem obrabialności oraz uzyskaniem warstwy wierzchniej uszczelnień wirujących bez wad. Celem jest opracowanie i zatwierdzenie technologii zapewniającej spełnienie wymagań konstrukcyjnych i jakościowych oraz odpowiedniego poziomu stabilności procesu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  Szybka Ścieżka (Nabór2/1.1.1/2018)