Wymagania Kontroli Eksportu

Wymagania Kontroli Eksportu

Informujemy, że zostały ujednolicone wymagania dotyczące kontroli eksportu dla dostawców w ramach ESCO. Dotychczasowa Instrukcja nr 191 została odpowiednio zastąpiona dokumentem o nazwie Wymagania kontroli eksportu. Wymagania pozostają bez zmian i należy je stosować do wszystkich otwartych zamówień i umów terminarzowych również tych, na których przywołana była Instrukcja nr 191.