Wymagania Kontroli Eksportu

Wymagania Kontroli Eksportu

Wymagania dla dostawców Pratt & Whitney Rzeszów S.A. w zakresie kontroli eksportu Dostawców prowadzących działalność na terenie RP na potrzeby Pratt & Whitney Rzeszów S.A. w w/w zakresie obowiązują odpowiednio przepisy dla Polski i Stanów Zjednoczonych.

Najważniejsze aspekty Instrukcja 191 rewizja D/21 to:

  • klasyfikacja dokumentacji,
  • obowiązki dla dostawców dotyczące stworzenia procedur, instrukcji w zakresie kontroli eksportu,
  • obowiązki dostawców przed wpisaniem do umowy TAA/MLA/EAR,
  • wymagania dla dostawców zgodnie z umową TAA/MLA/EAR,
  • prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentów,
  • nadzór nad procesem produkcyjnym oraz wysyłka,
  • szyfrowanie danych,
  • audytowanie dostawcy towarów technologii i usług wojskowych,
  • dokumenty związane z niniejszą instrukcją,

Uwaga: Niniejsze wymagania obowiązują wszystkich dostawców, poddostawców współpracujących z Pratt & Whitney Rzeszów S.A. zwłaszcza w zakresie towarów o znaczeniu strategicznymNa zamówieniach będzie zamieszczona klauzula dotycząca klasyfikacji materiału i technologii wraz z linkiem do instrukcji.

Instrukcja 191 rewizja D/21
Do rozpakowania pliku użyj hasła podanego na zamówieniu