Orędownik nauki i edukacji

Orędownik nauki i edukacji

Od 2009 roku firma wspiera w różnych formach naukę oraz edukację politechniczną dzieci i młodzieży. Zachęcanie poprzez konkretne programy młodych ludzi do zainteresowania się przedmiotami ścisłymi i podejmowanie w przyszłości studiów na kierunkach inżynierskich przybrało formę konkretnego programu adresowanego do lokalnej społeczności. Programu, który spotkał się z dużą życzliwością, a przede wszystkim ogromnym zainteresowaniem środowisk, do których jest adresowany.