Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania

Razem Silniejsi to źródło wiedzy dla nas wszystkich. To nasz globalny Kodeks Postępowania, który dotyczy wszystkich dyrektorów, kierowników i pracowników, jak również przedstawicieli Raytheon Technologies oraz naszych podmiotów zależnych i podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Jest to narzędzie i przewodnik pomagający w osiąganiu celów we właściwy sposób.

Kodeks Postępowania

Chcemy, aby wszyscy pracownicy czuli się dobrze w naszej firmie, żeby byli z niej dumni. Przestrzeganie zasad etycznych jest jednym z czynników, który pozwala nam to osiągnąć.