Polityka BHP i Ochrony Środowiska w Pratt & Whitney Rzeszów

Polityka BHP i Ochrony Środowiska w Pratt & Whitney Rzeszów

Firma Pratt & Whitney nie ustanie w swoich wysiłkach, dopóki nie sprawi, że jej środowisko pracy będzie wolne od zagrożeń, jej pracownicy nie będą narażeni na ryzyko urazów, produkty i usługi nie będą w pełni bezpieczne, a osiągniecia w dziedzinach związanych ze zgodnością z przepisami, zrównoważonym rozwojem i ochroną §środowiska naturalnego nie będą na najwyższym możliwym poziomie.

Wypełniamy nasze zobowiązanie poprzez ciągłe ulepszanie naszych kompleksowych programów i systemu zarządzania w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zapewniamy przywództwo i zasoby umożliwiające ciągłe doskonalenie poprzez innowacyjne inicjatywy i proaktywną kulturę bezpieczeństwa. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Uwzględniamy kwestie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich aspektach naszej działalności.