CEKSO

CEKSO

Pratt & Whitney Rzeszów, razem z innymi firmami z Doliny Lotniczej wspiera Centrum Kształcenia Operatorów Maszyn Sterowanych Numerycznie. To 12 szkół w regionie -technika plus Centra Kształcenia Praktycznego - objęte patronatem Doliny Lotniczej (programy nauczania; pomoce naukowe; wsparcie finansowe; doskonalenie nauczycieli zawodu; przewodniki opisujące standardy wyposażenia i bezpieczeństwa w pracowniach przedmiotów); projekt dofinansowywany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Odrębny program adresowany jest do nauczycieli zawodu w szkołach średnich. W WSK odbywają się systematycznie sesje dla nauczycieli zawodu; wizyty w wydziałach produkcyjnych; dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami z mistrzami i kadrą kierowniczą firmy.

 

Przedsiębiorstwo dofinansowuje udział reprezentacji szkół z Rzeszowa i okolic w ogólnopolskich konkursach oraz organizację olimpiad z przedmiotów technicznych i ścisłych (Jarosław, Nisko, Rzeszów).

Od 2016 roku firma objęła także patronatem klasy najpierw w Zespole Szkół Mechanicznych później także w Zespole Szkół Technicznych. Patronat ma na celu wspieranie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla przemysłu lotniczego. poprzez program praktyk i staży, które pozwolą uczniom na zdobywanie praktycznego doświadczenia w realnym otoczeniu biznesowym. Dodatkowo przeprowadzane są szkolenia dla uczniów z zakresu funkcjonowania firmy branży lotniczej. Tematyka zajęć dotyczy nie tylko kwestii technicznych, organizacji produkcji, ale także zagadnień z zakresu kodeksu etycznego, poufności danych, kontroli eksportu, systemu jakościowego w przemyśle lotniczym oraz zasad BHP, czyli filarów Pratt & Whitney Rzeszów.