CORE

CORE

CORE (Costumer Oriented Results & Excellence) – system operacyjny. Umożliwia zespołom współpracę, wprowadzanie innowacji i ciągłe doskonalenie w celu dostarczenia wyników naszym klientom.

 

Główne elementy CORE : Dostosowanie celów, środowisko, możliwości

CORE.png [51.80 KB]

Dostosowanie celów: skupia się na badaniu satysfakcji klienta, tworzeniu, kaskadowaniu celów, budowaniu struktury organizacji zapewniającej ich realizację

Środowisko: skupia się niebezpieczeństwie i zgodności z wymaganiami, na wizualnym zarządzaniu (wskaźniki, wierze, tablice, elementy wizualne na halach) oraz na zaangażowanym przywództwie (supportive leadership)

Możliwości: to 10 procesów które rozwijamy (poprawiamy dojrzałość), Rozwój umiejętności i kompetencji pracowników oraz digitalizacja procesów.

 

Obszary, elementy, wyniki i wsparcie CORE

CORE 2.png [86.26 KB]

 

Narzędzia i metody CORE

  • MFA – poznaj opinię swoich klientów wewnętrznych i zewnętrznych
  • TPM – utrzymuj ciagłość pracy maszyn oraz unikaj przestojów i awarii
  • RTX Goal Alignment – dokonaj przeglądu obecnych wyników i ustal wizję i cele poprawy
  • Tiered Gemba – utrzymuj wskaźniki i eskaluj problemy na różnych poziomach zarządzania
  • Benchmarking – zastosuj rozwiązania najlepszych z branży w celu doskonalenie własnych praktyk, procesów i wskaźników
  • Problem Solving – rozwiąż problem eliminując przyczynę źródłową i zabezpieczając proces przed ponownym wystąpieniem błędu
  • 5S – stwórz bezpieczne i dobrze zorganizowane miejsce pracy
  • Zarządzanie wizualne – zobacz w szybki i łatwy sposób status wyników i podejmij działania usprawniające
  • QCPC (Analiza procesu) – zgłoś problem, który utrudnia CI wykonanie obowiązków
  • Process Mapping – zwizualizuj rzeczywistą sekwencję zdarzeń, za którymi podąża każdy produkt, usługa lub proces.