Global Trade

Global Trade

Co to jest GT?

GT (ang. Global Trade) to kontrola nad obowiązującymi nas przepisami, regulującymi obrót towarami (tzw. kontrola eksportu).
Przepisy dotyczące kontroli eksportu to m.in. ograniczenia nałożone przez poszczególne państwa na fizyczny i niematerialny obrót określonymi towarami, technologią i oprogramowaniem. Może to również dotyczyć świadczenia niektórych usług, związanych z towarami objętymi kontrolą.
W przeważającej mierze kontrolą objęte jest uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania, czyli produkty, które mogą mieć zastosowanie zarówno cywilne jak i wojskowe. Wykaz takich towarów znajduje się na listach kontrolnych obowiązujących w poszczególnych krajach.

Utrzymanie zgodności z obowiązującymi przepisami wspieramy m.in. poprzez Wewnętrzny System Kontroli. System podlega cyklicznym audytom, które są przeprowadzane przez certyfikowane jednostki.

Wymagania GT regulują również kwestie dotyczące zasad wejścia na teren Pratt & Whitney Rzeszów (PWR) oraz dostęp do określonych obszarów.