Centrum Badawczo - Rozwojowe

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe Napędów Lotniczych otwarto w kwietniu 2016 r. CBR to centrum nowatorskiej myśli technologicznej, tu konstruowane są nowe modele silników lotniczych. W ramach centrum powstał nowoczesny budynek biura konstrukcyjnego oraz najnowocześniejsze hamownie silnikowe w Europie, gdzie można przeprowadzać testy wszystkich typów silników, także APU. Powstała również prototypownia oraz rozbudowano istniejące laboratorium materiałowe i pracownię ekspertyz dla analizy uszkodzeń konstrukcji.

 

Unikatowym atutem CBR jest posiadanie statusu biura konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA, pozwalające na certyfikację silników turbinowych. W Polsce tylko P&W Rzeszów posiada taki status.

 

W CBR wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie inżynierskie i informatyczne, takie jak Product Lifecycle Management, pozwalające na współbieżne projektowanie silników w sieci z innymi oddziałami firmy oraz partnerami. Bardzo ciekawa jest praca poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów projektowych IPT (Integrated Product Team), gdzie współpracuje się z rożnymi specjalistami z całego świata. Inżynierska współpraca z partnerami w Japonii, Indiach, Niemczech czy Kanadzie pozwala na poznawanie ich sposobów pracy, a także czerpanie z bogactwa różnych kultur.

 

Zobacz więcej:

 

Biuro konstrukcyjne

Montaż silników eksperymentalnych

Hamownie i stanowiska badawcze